Тел.: (044) 581-09-38
Факс: (044) 581-09-37
Моб.: (067) 503-01-36
Моб.: (063) 160-71-02

До уваги розпорядників бюджетних коштів

..

 31.01.2017 в «Офіційному віснику України» опубліковано наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» від 20.12.2016  № 1114 (далі – Наказ № 1114). Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, тобто з 31.01.2017.

Згідно з вимогами Наказу № 1114 зокрема пункт 1.1 глави 1 «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі – Порядок) доповнено новим абзацом такого змісту:

«Орган Казначейства здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог Закону України «Про міжнародні договори України», законодавства у сфері закупівель, інших актів законодавства України, що не суперечать бюджетному законодавству, та цього Порядку.»

Абзац другий пункту 2.2 глави 2 Порядку викладено в наступній редакції:

«За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовується процедура закупівлі товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає з урахуванням законодавства у сфері закупівель до органу Казначейства документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).»

Нагадаємо!

1) Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання (абзац перший пункту 2.2 глави 2 Порядку).

2) Орган Казначейства перевіряє документи згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель (абзац третій пункту 2.1 глави 2 Порядку).

3) До здійснення оплати за договором про закупівлю орган Казначейства перевіряє наявність договору про закупівлю, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю. Перевірка наявності таких документів здійснюється органом Казначейства шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель (відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі»).

4) Звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 2 статті 19 Закону України «Про публічні закупівлі»).

Детальніше щодо змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України див. за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0030-17

© 2010-2018 GOSZAKUPKA.COM.UA Усі права застережено.