Алгоритм подання скарги до органу оскарження у відкритих торгах з особливостями

Алгоритм подання скарги до органу оскарження у відкритих торгах з особливостями

Одним із дієвих методів захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такого суб’єкта, є оскарження, що здійснюється шляхом подання скарги до органу оскарження в процедурі закупівлі.

Усі ми знаємо, але нагадаю, що відповідно до пункту 17 частини 1 статті 1↗ та статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗) органом оскарження є Антимонопольний комітет України.

Згідно з пунктом 59 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), суб’єкт оскарження може подавати такі скарги у процедурі закупівлі відкриті торги:

  1. скарги, що стосуються тендерної документації;
  2. скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;
  3. скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників;
  4. скарги, що стосуються прийнятого замовником рішення щодо відміни відкритих торгів відповідно до пункту 50 Особливостей↗.

Так, за пунктами 55 та 56 Особливостей↗ оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 Закону↗ з урахуванням Особливостей↗. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. І така скарга подається через авторизований електронний майданчик суб’єкта оскарження. 

Своєю чергою, на кожному майданчику по-різному встановлено функціонал для подання скарги. 

Для прикладу, на майданчику zakupivli.pro↗ кожна процедура закупівлі відкриті торги має окрему комірку під назвою «Скарги», у якій можна подати скаргу в період оскарження будь-якого етапу закупівлі, що стосується всієї закупівлі чи лота, шляхом натиску кнопки «Подати скаргу в АМКУ».

Рис. 1

Рис. 1

На інших майданчиках влаштовано по-іншому. Наприклад, на майданчику «Українська універсальна біржа↗» у кожній процедурі закупівель є також своя комірка «Скарги».

Рис. 2

Рис. 2

Скарга, що стосується тендерної документації, подається з такої комірки натиском виділеного синім кольором слова «тут».

Рис. 3

Рис. 3

Проте скарга на прийняте рішення на етапі розгляду пропозицій учасників, наприклад щодо відхилення своєї тендерної пропозиції чи щодо визначення конкурента переможцем торгів, подається умовно в межах інформації про конкретного учасника, якого стосується скарга, розділу «Кваліфікація» основних відомостей по закупівлі першої комірки «Тендер» шляхом натиску кнопки «Подати скаргу».

Як ми бачимо, кожен майданчик влаштовано по-своєму. Тому, якщо на своєму майданчику не можете знайти шлях для подачі скарги, краще звернутись на гарячу лінію майданчика.

Отже, знайти шлях для подачі скарги, цю саму кнопку «Подати скаргу» — це перший крок нашого алгоритму.

Другим кроком є заповнення інформації електронних полів, що стосується скарги, а саме теми скарги та її змісту. Рекомендовано коротко зазначити інформацію щодо змісту скарги, адже основна інформація все одно міститься в скарзі.

Щодо оскарження рішення про кваліфікацію учасника, то за функціоналом більшості майданчиків скарга подається щодо конкретного учасника. Якщо ж скарга стосується оскарження рішень щодо декількох учасників, не слід хвилюватись. Подавати скаргу можна обравши інформацію щодо одного з таких учасників. Комісія в будь-якому випадку розгляне скаргу в межах вимог, що стосуються рішення щодо іншого учасника.

Третій крок — це завантаження файлу скарги та інших документів, що стосуються скарги. Цей крок також залежно від функціоналу майданчика передбачає збереження інформації до такого завантаження або ж після.

Нагадаю, що відповідно до пункту 56 Особливостей↗ скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа. Якщо оскаржуються умови тендерної документації, разом із скаргою (обов’язково) повинно бути завантажене документальне підтвердження/докази. Така обов’язковість визначена, зокрема, частиною 5 статті 18 Закону↗.

Згідно з абзацом 2 частини 2 статті 18 Закону↗ суб’єкт оскарження подає скаргу в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що вважається таким відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII↗, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається у повному обсязі інформація, передбачена частиною 5 цієї статті↗.

Проте не слід поки що лякатися цієї норми, оскільки за абзацом 2 пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.06.2021 № 1530-IX↗, за яким вносилися зміни до Закону↗, положення, передбачені нормою абзацу 2 частини 2 статті 18 Закону↗, вводяться в дію через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану.

Четвертий крок — оплата за подання скарги.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель. Розмір плати за подання скарги визначається постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 292↗. Цією ж постановою визначено і Порядок здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження↗.

За цим Порядком↗ плата за скаргу здійснюється суб’єктом оскарження через електронну систему закупівель одним із таких способів:

1) із застосуванням електронного платіжного засобу (LiqPay);

2) шляхом безготівкового переказу коштів з банківського рахунку суб’єкта оскарження.

Важливо! Під час формування платіжного документа суб’єктом оскарження зазначається вся інформація, що міститься в шаблоні платіжного документа. У разі невідповідності інформації, зазначеної суб’єктом оскарження у платіжному документі, шаблону платіжного документа, такий платіж не зараховується як плата за скаргу. У такому випадку скарга буде визначена в електронній системі скасованою.

Також суб’єкт оскарження обов’язково зазначає реквізити рахунку, на який буде повернена плата за скаргу у встановлених випадках.

Скарга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора. Для внесення скарги до реєстру та формування її реєстраційної картки під час подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та внесення плати за скаргу суб’єкт оскарження повинен враховувати строки проведення міжбанківських переказів, встановлені законодавством.

Отже, після зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора скарга вважається поданою і в електронній системі визначається індикатор щодо скарги «Очікує розгляду». Тим самим далі суб’єкт оскарження очікує прийнятих рішень з боку АМКУ.

Якщо ж учаснику потрібна допомога при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності замовника, юристи ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ радо нададуть послугу «Підготовка скарг та вимог»↗ за ціною від 1800,00 грн. 

Крім того, для підвищення ефективності своєї роботи під час участі в закупівлях через електронну систему закупівель рекомендую взяти участь в онлайн-марафоні для учасників «Усе про перемогу в закупівлях»↗, який проводить Академія Радник↗.

Автор: Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»