Аналогічний договір із замовником у розумінні Закону

Аналогічний договір із замовником у розумінні Закону

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) передбачено, що замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). При цьому Закон не містить визначення терміна «аналогічний договір».

Перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеному кваліфікаційному критерію, визначається замовником самостійно з огляду на специфіку предмета закупівлі, з урахуванням частини 3 статті 5 Закону та дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону.

У висновку Держаудитслужби UA-M-2021-01-11-000038 установлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «Є» кваліфікаційному критерію, визначеному статтею 16 Закону та вимогам тендерної документації замовника торгів. Так, пунктом 5.1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД визначено, що на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору учасник шляхом подання у складі тендерної пропозиції відповідних підтверджуючих документів, що визначені цією тендерною документацією, повинен підтвердити повне або часткове виконання не менше ніж одного аналогічного договору, предметом якого має бути постачання учасником електричної енергії споживачу, який є замовником в розумінні Закону. 

Поняття «замовники» наведено у пункті 11 частини 1 статті 1 Закону, де визначено, що це суб’єкти, визначені згідно із статтею 2 цього Закону. Відповідно до частини 1 статті 2 Закону до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать:

 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;

 2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття (далі — органи соціального страхування); 

3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

 юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;

 органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; 

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

 4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких ознак: 

органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;  

наявність спеціальних або ексклюзивних прав — прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв. 

Учасником ТОВ «Є» у складі тендерної пропозиції надано копію аналогічного договору з Приватним підприємством «Н» на постачання електричної енергії споживачу, який не є замовником у розумінні Закону, чим не дотримано вимоги пункту 5.1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД та не підтверджено його відповідність кваліфікаційному критерію — наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. 

З огляду на викладене та враховуючи відсутність в електронній системі закупівель повідомлення замовника з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, тендерна пропозиція учасника ТОВ «Є» підлягала відхиленню на підставі пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. 

Тому замовникам важливо детальніше перевіряти наданні тендерні пропозиції. А учасникам варто переконатися, чи відповідає їх тендерна пропозиція вимогам тендерної документації. 

Дата публікації: 29.01.2021