Бути чи не бути оновленій ціновій / тендерній пропозиції?

Бути чи не бути оновленій ціновій / тендерній пропозиції?

Питання оновленої цінової / тендерної пропозиції є актуальним і понині. Багато замовників, складаючи тендерну документацію, вимагають від учасників оновлену цінову пропозицію або тендерну пропозицію після аукціону. Та ще уточнюють, що в разі ненадання зазначених документів пропозиція учасника або переможця буде відхилена. Щоб зрозуміти, наскільки дана вимога є правомірною й доцільною, необхідно звернутись до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та проаналізувати його.

Наприклад, замовники вимагають: 

  1. переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові в паперовому вигляді або електронній форміоригінал тендерної пропозиції з урахуванням результатів електронного аукціону; 
  2. або переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові за формою додатка 1 до тендерної документації завірені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника (у разі її використання);
  3. або учасник, пропозицію якого розглядають, надає чи завантажує в систему протягом періоду розгляду пропозиції оновлену цінову тендерну пропозицію;
  4. або учасник, пропозицію якого визначено найбільш економічно вигідною, надає (звантажує в систему) протягом 1-го (одного) робочого дня з дня проведення аукціону тендерну пропозицію, узгоджену з показниками за результатами проведеного аукціону.

Закон не містить визначення оновленої цінової пропозиції або тендерної пропозиції після аукціону. Натомість відповідно до пункту 30 частини 1 статті 1 Закону наявне визначення тендерної пропозиції. Тендерна пропозиція — це пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовникові відповідно до вимог тендерної документації. А також відповідно до пункту 12 частини 1 статті 1 Закону наявне визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Найбільш економічно вигідна пропозиція — це пропозиція, що визнана найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону.

Далі необхідно звернутись до частини 1 статті 25 «Порядок подання тендерних пропозицій» Закону, в якій сказано, щотендерну пропозицію подають в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подають в електронному вигляді в результаті заповнення електронних форм з окремими полями [де зазначають інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформацію від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації] та завантаження необхідних документів, які вимагає замовник у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подають в окремому файлі.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учасникові про отримання його пропозиції із зазначенням дати й часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах.

Згідно з частиною 3 статті 25 Закону, тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймають, вони автоматично повертаються учасникам, які їх подали. 

Важливо звернутись ще до пункту 13 частини 2 статті 22 Закону, де зазначено, що тендерна документація повинна містити зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Водночас частиною 2 статті 21 Закону передбачено, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів, згідно з формами документів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016 № 490, обов’язково зазначають кінцевий строк подання тендерних пропозицій. Як бачимо, інформація щодо строку подання тендерних пропозицій повинна бути і в оголошенні про проведення закупівлі, і в тендерній документації. 

Пройшовшись сторінками Закону,можна дійти висновку, що тендерна пропозиція — це пропозиція, подана учасником до участі в закупівлі до моменту оцінки (аукціону), а далі це — найбільш економічно вигідна пропозиція. Отже,оновлена цінова пропозиція або тендерна пропозиція після аукціону не є тендерною пропозицією і тому не може бути частиною тендерної пропозиції, поданої до оцінки (аукціону). 

Якщо замовник установив, що неподання учасником оновленої цінової пропозиції або тендерної пропозиції після аукціону, то в замовника виникне колізія, оскільки, згідно із Законом, — це не частина тендерної пропозиції і в замовника відсутні законні підстави для відхилення. Але оскільки тендерна документація містить дану вимогу, замовник усупереч Закону має відхилити учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією. Замовник, згідно із Законом, вимагає від переможця лише документи, передбачені статтею 17 для переможця. Крім цього,у частині 1 статті 30 Закону передбачені виключні підстави для відхилення учасника та переможця. Замовник не має права самостійно встановлювати причини відхилення.

Зважаючи на викладену вище інформацію, вирішувати вам, бути чи не бути оновленій ціновій / тендерній пропозиції!

Дата публікації: 11.02.2020