Чи надавати інформацію про наявність антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації в закупівлях вартістю 20 млн грн і більше

Чи надавати інформацію про наявність антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації в закупівлях вартістю 20 млн грн і більше

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922) замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в разі, якщо юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом).

Згідно зі статтею 63 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі – Закон № 1700) антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону № 922, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

З огляду на зміст статті 63 Закону № 1700 та пункту 1 частини 1 статті 17 Закону № 922 питання щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації стосується лише учасників – юридичних осіб.

Частиною 3 статті 17 Закону № 922 встановлено, що учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

У листі-роз’ясненні від 03.06.2020 № 3304-04/34835-06 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зазначає, що підтвердження щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 частини 1 статті 17 Закону № 922 не вимагається від учасників процедури закупівлі та перевіряється замовником самостійно під час проведення процедур закупівель. У додатку до цього листа вказано, що на підтвердження відповідності учасника пункту 10 частини 1 статті 17 Закону № 922 учасниками надається копія антикорупційної програми або копія наказу про призначення Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 22 Закону № 922 у тендерній документації зазначаються такі відомості: …один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону, підстави, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. 

Варто зазначити, що за результатами моніторингу Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, викладеного у висновку від 04.03.2021 про результати моніторингу процедури закупівлі, зареєстрованої за ідентифікатором UA-2020-07-30-000543-a, установлено, що тендерна документація замовника при вартості закупівлі, що перевищує 20 мільйонів гривень, на порушення вимог пункту 2 частини другої статті 22 Закону № 922, не містить вимоги для учасників юридичних осіб щодо способу підтвердження відсутності підстави для відхилення, визначеної пунктом 10 частини першої статті 17 Закону № 922.

Отже, позиція Держаудитслужби така, що замовник повинен встановлювати у тендерній документації вимоги щодо способу підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 17 Закону № 922. 

Якщо ж замовник не встановив вимогу для учасників юридичних осіб щодо способу підтвердження відсутності підстави для відхилення, визначеної пунктом 10 частини першої статті 17 Закону № 922,  то, враховуючи позицію Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що відображено в рішеннях від 10.09.2020 № 17043-р/пк-пз та від 05.02.2021 № 2077-р/пк-пз, учасник не зобов’язаний надавати у складі тендерної пропозиції інформацію чи документи, що підтверджують наявність антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації, якщо тендерна документація не містила вимог щодо їх надання, та в свою чергу тендерна пропозиція не підлягає відхиленню, якщо учасник не надав такі інформацію чи документи під час проведення торгів вартістю 20 мільйонів гривень і більше.

Враховуючи викладене, замовникам варто складати тендерні документації з урахуванням норм чинного законодавства, а учасникам подавати пропозиції, які відповідатимуть вимогам тендерної документації.

Дата публікації: 02.04.2021