Чи завжди доцільно відхилити тендерну пропозицію, якщо вона викладена іншою мовою, аніж мова, що вимагається тендерною документацією?

Чи завжди доцільно відхилити тендерну пропозицію, якщо вона викладена іншою мовою, аніж мова, що вимагається тендерною документацією?

Згідно з пунктом  13 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) замовник у тендерній документації зазначає мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції.

Найчастіше замовник у тендерній документації встановлює, що мова тендерної пропозиції — українська. Адже, по-перше, відповідно до  частини 1 статті 10 Конституції України, українська є державною мовою в Україні, по-друге, в Україні діє Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», по-трете, в електронній системі закупівель за замовчуванням встановлено: «мова тендерної пропозиції: українська», тому замовник не має можливості відредагувати дану інформацію.

Крім цього, варто пам’ятати те, що зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів інформація має відповідати тендерній документації замовника, тому замовник встановлює мову тендерної пропозиції українську.

Відповідно до частини 2 статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція учасника викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією.

Проте, чи потрібно замовнику відхиляти тендерну пропозицію учасника, якщо наданий документ частково викладений українською мовою?

   Рішення № 8545-р/пк-пз від 04.05.2020, оголошення № UA-2020-03-05-000237-c

Умови тендерної документації: під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи, що подаються учасниками відкритих торгів в електронному вигляді через електронну систему закупівель, складаються українською мовою.

У разі надання учасником будь-яких документів іншою мовою вони повинні бути перекладені українською мовою відповідною перекладацькою організацією. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Позиція скаржника: не погоджується з рішенням замовника про визначення ТОВ «З» переможцем процедури закупівлі, адже ТОВ «З» не виконав вимоги тендерної документації, надавши у складі своєї тендерної пропозиції документи російською мовою: 1) бланк «Штатное расписание»; 2) сертификат качества от 05.02.2020 № 217 на стальные оцинкованные изделия.

Позиція замовника: в тендерній пропозиції ТОВ «З»  наданий бланк «Штатное расписание», який заповнений українською мовою, а також затверджений головним бухгалтером 02.01.2020. «Сертификат качества» № 217 заповнений на фірмовому бланку підприємства, який містить необхідні реквізити для перевірки достовірності зазначеного сертифіката.

Позиція Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — колегія АМКУ): у складі тендерної пропозиції ТОВ «З»  містяться такі документи:

 — документ «Штатное расписание» від 02.01.2020 № 1 (файл Тендерна пропозиція.pdf, сторінка 49), частково складений українською мовою;

— документ «Сертификат качества № 217 от 05.02.2020 г. на стальные оцинкованные изделия» (файл Тендерна пропозиція.pdf, сторінка 14), частково складений українською мовою.

Враховуючи наведене, ТОВ «З» не порушив умови тендерної документації в цій частині, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Рішення № 21683-р/пк-пз від 23.09.2021, оголошення № UA-2021-06-11-002555-a

Умови тендерної документації: відповідно до пункту 7 розділу І тендерної документації усі документи, що стосуються процедури закупівлі, готуються замовником та викладаються українською мовою, а також, за рішенням замовника, одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.

Пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.

Позиція скаржника: ПП  в складі тендерної пропозиції надало оборотно-сальдові відомості, що частково складені іноземною мовою (бланк документа викладений російською мовою) та відсутній автентичний переклад таких документів українською мовою.

Позиція замовника: замовник зазначає, що вимога щодо складення документів тендерної пропозиції українською мовою не відноситься, зокрема, до власних назв та / або загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, окремих елементів креслень, бланка підприємства / установи / організації, штампів тощо. «Тощо» означає інше аналогічне, зазначене в даному переліку, наприклад бланки документів.

 За даними інтернет-ресурсу Вікіпедія (uk.wikipedia.org) бланк — це макет документа у вигляді паперового листа, що містить елементи фірмового стилю або інформацію постійного характеру (накладні, акти, листи і т. ін.), призначений для подальшого заповнення та внесення записів у відведені місця від руки або машинним способом. Таким чином, формування підприємством бланків оборотно-сальдових відомостей із застосуванням російської мови не порушує вимог тендерної документації.

При цьому наповнення бланків оборотно-сальдових відомостей інформацією, що підтверджує наявність в учасника власної техніки, здійснено виключно українською мовою. Окрім того, згідно з пунктом 2.1 розділу V тендерної документації до формальних (несуттєвих) помилок належать, зокрема, помилки, зроблені учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції, що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. Як один з прикладів таких помилок у тендерній документації наведено незначні неточності оформлення перекладу, якщо вони не впливають на зміст тендерної пропозиції. Зазначене жодним чином не впливає на зміст тендерної пропозиції, на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

Позиція колегії АМКУ: у складі тендерної пропозиції ПП (архівна папка «Технічна документація.rar») містяться, зокрема:  оборотно-сальдові відомості, які складені частково українською та іншою, ніж українська, мовою. Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Отже, не завжди надання учасником документа, складеного частково іноземною мовою, є підставою для відхилення пропозиції, тож варто уважно аналізувати кожен документ задля уникнення помилок.

Дата публікації: 03.12.2021