Детально про еквівалент у публічних закупівлях. На що звернути увагу учаснику під час подання тендерної пропозиції

Детально про еквівалент у публічних закупівлях. На що звернути увагу учаснику під час подання тендерної пропозиції

Головною умовою успішного проведення закупівель є дотримання замовником принципів здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.

Основним документом, відповідно до якого учасники готують свої тендерні пропозиції, є тендерна документація замовника, яка повинна відповідати частині 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та містити перелік необхідних відомостей.

Згідно з Законом у тендерній документації потрібно зазначити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Крім того, у разі потреби замовник може вимагати інформацію про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим вимогам.

Варто пам’ятати, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації, встановлені замовником до предмета закупівлі, не повинні містити жодних дискримінаційних вимог, які обмежують конкуренцію.

Тому для недопущення подібних ситуацій Законом прямо передбачено, що технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. Якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Термін «еквівалент» у Законі не визначено, тому для кращого розуміння скористаємося інформацією, зазначеною в Академічному тлумачному словнику української мови: еквівалент — це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне; те, що повністювідповідає чому-небудь, може його замінювати або виражати; товар, який виражає вартість інших товарів і на який вони обмінюються.

Вивчаючи технічну частину тендерної документації замовника з виразом «або еквівалент», важливо звертати увагу на вимоги до технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та технічної специфікації. Замовник може вимагати надання еквівалента, який за своїми характеристиками повинен бути не гірше встановлених вимог до предмета закупівлі, або просто еквівалента без додаткових уточнень. Також часто замовником вимагається надання порівняльної таблиці технічних та якісних характеристик на запропонований учасником еквівалент.

Тендерна пропозиція учасника з предметом закупівлі, який не відповідає встановленим вимогам замовника, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

Тому слід ретельно вивчати вимоги, викладені замовником до предмета закупівлі, на їх відповідність запропонованому учасником еквіваленту.

У випадках, коли технічні або якісні характеристики еквівалента є відмінними або гіршими, дії учасника зрозумілі. Постає питання: що робити у випадку, коли ці характеристики відрізняються у бік покращення?

Відповідь на це питання ми отримаємо, коли проаналізуємо рішення Органу оскарження № 9989-р/пк-пз від 27.09.2018.

Скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо допущення до участі в аукціоні пропозиції учасника, обґрунтовуючи це тим, що характеристики, запропоновані останнім, не підтверджують відповідність товару вимогам замовника. А саме: учасником запропоновано еквівалент продукції з іншими характеристиками, які відрізняються від технічних вимог замовника в бік покращення.

Позиція Колегії АМКУ: тендерна документація замовника містить вимогу про те, що у разі надання еквівалента товару учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквівалента товару. Учасник пропонує еквівалент товару та відповідно до вимоги надає інформацію про технічні і якісні характеристики предмета закупівлі, які є покращеними. Документація не передбачала можливості запропонувати продукцію з відмінними (кращими) характеристиками і тому пропозиція учасника не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

Отже, з цього рішення стає зрозуміло, що якщо в тендерній документації замовника не передбачена можливість надання еквівалента предмета закупівлі з покращеними характеристиками, то пропозиції учасників із запропонованим «кращим» еквівалентом будуть відхилені.

Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що ретельне вивчення тендерної документації замовника та уважність до деталей є запорукою перемоги у публічних закупівлях.

Дата публікації: 24.09.2021