Деякі аспекти сплати коштів за подання скарги

Деякі аспекти сплати коштів за подання скарги

Оскарження закупівель — дуже актуальна тема для учасників процедур закупівлі, адже часто вони зіштовхуються з неправомірними діями замовників чи дискримінаційними вимогами тендерної документації. У такому випадкові, аби учасники публічних закупівель могли відстояти свої інтереси, Законом України «Про публічні закупівлі» передбачено можливість подання скарги до Антимонопольного комітету України. Порядок оскарження процедур закупівлі регулює стаття 18 Закону. Відповідно до частини 7 статті 18 Закону розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення суб’єкту оскарження у випадках, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Своєю чергою Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 292 «Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження» затверджено Порядок здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження (далі — Порядок), який визначає умови здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до державного бюджету. 

За подання скарги учасник повинен сплатити суму коштів, величина якої залежить від бюджету закупівлі: чим більший бюджет, тим більша плата за подання скарги. Кошти за подання скарги перераховують на рахунок адміністратора. Адміністратором є державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі — Адміністратор). 

Протягом якого терміну зараховуються кошти?

Відповідно до частини 8.4 статті 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» міжбанківський переказ відбувається в строк до трьох операційних днів.Внутрішньобанківський переказ відбувається в строк, установлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів. Зважаючи на дані терміни, рекомендуємо учасникам завчасно сплачувати кошти за подання скарги. 

У яких випадках кошти за скаргу не повертають?

Відповідно до частини 12 Порядку Адміністратор перераховує плату за подання скарги до державного бюджету протягом двох робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель рішення органу оскарження щодо:

1) відмови в задоволенні скарги;

2) залишення скарги без розгляду в разі, коли:

— суб’єкт оскарження подав скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення; 

— скарга не відповідає вимогам частин другої – п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону;

— до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень; 

3) припинення розгляду скарги у разі, коли суб’єкт оскарження подав скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення або скарга не відповідає вимогам частин другої – п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону та зазначені обставини були встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

Виходячи з вищезазначених норм, бачимо, що є перелік випадків, коли кошти не повертають [наприклад, якщо учасник подав скаргу до АМКУ і колегія прийме рішення про відмову в задоволенні скарги або ж скарга не відповідатиме вимогам частин другої – п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону чи коли замовник відмінив процедуру закупівлі, а учасник все одно подав скаргу (якщо скарга не стосується рішення про відміну процедури)]. Тож перед поданням скарги учаснику слід зважати на всі зазначені нюанси та скласти скаргу з огляду на вимоги статті 18 Закону. 

У яких випадках кошти за скаргу повертають?

Є й хороша новина, адже передбачено можливість повернення коштів за подання скарги в певних випадках. Так, відповідно до частини 13 Порядку Адміністратор перераховує плату за подання скарги суб’єкту оскарження протягом двох робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель рішення органу оскарження щодо:

1) задоволення або часткового задоволення скарги;

2) залишення скарги без розгляду в разі, коли замовником відповідно до Закону усунуто порушення, зазначені в скарзі; 

3) припинення розгляду скарги у разі, коли замовником відповідно до Закону усунуто порушення, зазначені в скарзі. 

Тобто, якщо скаргу буде задоволено або якщо замовник самостійно усуне порушення, зазначені в скарзі, то кошти учаснику повернуть.   

Якщо виникають питання щодо зарахування чи повернення коштів за скаргу, то учасникам варто звертатися до державного підприємства «ПРОЗОРРО» як до Адміністратора. 

Якщо здійснено помилку під час сплати коштів за подання скарги?

Відповідно до частини 14 Порядку кошти, що зараховані на окремий рахунок Адміністратора та щодо яких відсутня інформація про платника та/або призначення платежу, та які у зв’язку з відсутністю реквізитів та/або ідентифікатора скарги не можуть бути повернуті суб’єкту оскарження, перераховуються до державного бюджету після закінчення трирічного строку їх збереження на окремому рахунку Адміністратора в порядку, встановленому законодавством. 

У випадках та у строк, що зазначені в абзаці першому пункту 14 Порядку, суб’єкт оскарження може звернутися до адміністратора з письмовою заявою про повернення сплачених ним коштів, до якої обов’язково додаються документи, що підтверджують сплату таких коштів на окремий рахунок адміністратора. Адміністратор проводить перевірку інформації, зазначеної у такому зверненні. У разі підтвердження інформації кошти перераховуються на рахунок суб’єкта оскарження протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви суб’єкта оскарження адміністратором. 

Тобто, якщо під час перерахування коштів за скаргу допущено помилку і кошти перерахували на рахунок Адміністратора, але щодо них відсутня інформація про платника та/або призначення платежу, та відсутні реквізити та/або ідентифікатора скарги, то скаржник протягом трирічного строку може звернутися до Адміністратора з відповідною заявою та повернути сплачені кошти. 

Дата публікації: 04.09.2020