Деякі питання відхилення пропозиції учасника після аукціону в міжнародних торгах

Деякі питання відхилення пропозиції учасника після аукціону в міжнародних торгах

Відповідно до частин 1 і 2 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922) оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.

У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини третьої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим Законом.

Згідно з частиною 1 статті 28 Закону № 922 перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій/пропозицій.

У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції.

Частиною 12 статті 29 Закону № 922 встановлено, що якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

З огляду на зміст цих норм при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою етап розгляду тендерних пропозицій слідує після закінчення терміну подання тендерних пропозицій і їх розкриття та передує етапу оцінки пропозицій.

Статтею 31 Закону № 922 визначено підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника. Підстави для відхилення тендерних пропозицій передбачені абзацами 2-5 і 7 пункту 1 та  абзацами 2 і 3 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону № 922.

Та чи має право замовник відхилити тендерну пропозицію учасника зі згаданих підстав, які виявлені після аукціону при проведенні міжнародних торгів?

Розглянемо це питання на прикладах рішень  Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

І. Коли учасника відхилено після аукціону за невідповідність документів, які були розкриті на етапі прекваліфікації.

Рішення Колегії від 25.06.2021 № 14417-р/пк-пз

Закупівля № UA-2021-04-06-007787-a

Замовник відхилив тендерну пропозицію скаржника відповідно до підстав, згаданих вище, після аукціону.

Згідно з позицією Колегії Законом № 922 не передбачене відхилення замовником тендерної пропозиції учасника після проведення аукціону, зокрема, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини 3 статті 10 Закону № 922, з підстав, визначених замовником. Крім того, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій замовником допущено до аукціону скаржника. Таким чином, Колегією встановлено, що пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з підстав, наведених у протоколі засідання.

ІІ. Коли відхилено тендерну пропозицію учасника через невідповідність документа, який вимагався умовами закупівлі та розкриття якого відбулось після аукціону.

Доволі часто замовники вимагають від учасників надати у складі пропозиції окрему інформацію у вигляді довідки, яка містить цінову пропозицію учасника. Відповідно до частини 2 статті 28 Закону № 922 така інформація не повинна бути розкрита на етапі розгляду тендерних пропозицій. Тому при поданні тендерних пропозицій учасники завантажують цей документ у складі пропозиції в категорії документів, які розкриваються лише після аукціону.

Рішення Колегії від 29.11.2021 № 25997-р/пк-пз

Закупівля № UA-2021-09-15-000613-c

Замовник відхилив тендерну пропозицію скаржника, оскільки останній визначив згадану інформацію як конфіденційну.

Варто зазначити, що відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону № 922 не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Таким чином, зазначений документ не повинен бути визначений конфіденційним.

Рішення Колегії від 11.06.2021 № 13235-р/пк-пз

Закупівля № UA-2021-03-16-000269-a

Замовник відхилив тендерну пропозицію скаржника, оскільки останній зазначив у документі цінової пропозиції інформацію, що не відповідає умовам закупівлі.

Враховуючи викладене, замовники не мають права відхиляти тендерну пропозицію учасника з підстав, передбачених абзацами 2-5 і 7 пункту 1 та  абзацами 2 і 3 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону № 922, при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою, якщо такі підстави виявлені на етапі оцінки тендерних пропозицій.

Варто зазначити, що правовий супровід по оскарженню рішень замовників в закупівлях UA-2021-04-06-007787-a та UA-2021-09-15-000613-c здійснювався юристами ТОВ «Тендерне агентство Радник».

Дата публікації: 17.12.2021