Деякі питання Заміни електропочальника

Деякі питання Заміни електропочальника

З першими кроками становлення ринку електричної енергії у замовників виникли нові питання, пов’язані із заміною електропостачальника. Ситуація інколи ускладнюється небажанням оператора розподілу виконувати певні обов’язки, покладені на нього регуляторними актами. У даній публікації частково розглянемо, як діяти замовникові, який успішно провів процедуру відкритих торгів із закупівлі електричної енергії і якому необхідно змінити постачальника. 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон) при заміні електропостачальника має бути забезпечено належний та достовірний комерційний облік. Приміром, між суб’єктами ринку повинно бути узгоджено, що від 7:00 певного дня обов’язки з постачання електричної енергії покладено на нового постачальника електроенергії (якщо станом на 7:00 будуть відомі показники лічильника, то відповідно буде відома й кількість спожитих кВт*год, за які замовник повинен оплатити постачальникові). 

Питання 1. Чи обов’язково змінювати електропостачальника з 1-го числа місяця?

Статтею 59 Закону передбачено, що заміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника. Таким чином, Закон не встановлює для споживача обов’язку здійснювати заміну електропостачальника саме з першого числа місяця.

Відповідно до пункту 4.20 Правил роздрібного ринку електричної енергії, якщо укладено новий договір, то перший розрахунковий період починається з дня початку постачання електроенергії й закінчується в останній день відповідного календарного місяця. У випадку припинення дії договору розрахунковий період для останнього платежу починається з першого дня останнього календарного місяця постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання електричної енергії.

Як бачимо, як Закон, так і Правила роздрібного ринку електричної енергії надають замовникові право замінити електропостачальника в будь-який день місяць. Законодавство не встановлює для замовника обов’язку здійснювати заміну електропостачальника саме з першого числа місяця.

Питання 2. Яким чином замовникові зафіксувати показники лічильника? 

Кодексом комерційного обліку електричної енергії передбачена можливість дистанційного зчитування даних з лічильників. Якщо в замовника встановлено лічильники з можливістю дистанційного зчитування даних, то постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії (наразі це, як правило, оператор розподілу) без проблем може визначити кількість спожитої електроенергії станом на 7:00 дня, з якого почнеться дія договору з новим електропостачальником.

Відповідно до пункту 6.1 Кодексу комерційного обліку електричної енергії за домовленістю між постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії і споживачем споживач може знімати покази лічильника самостійно, надаючи цю інформацію відповідно до умов договору зі всіх лічильників, установлених на об’єктах споживача.

Звісно, замовникові доцільніше обладнати на його об’єктах лічильники з дистанційним зчитуванням даних для оперативної фіксації кількості спожитої електроенергії на будь-який момент. Але навіть за відсутності лічильників з дистанційним зчитуванням даних замовникові не варто дуже перейматися, бо Кодекс комерційного обліку електричної енергії передбачає можливість замовникові самостійно знімати показники лічильника.

Питання 3. Чи можлива заміна постачальника за наявності боргу перед попереднім постачальником?

Звісно, якщо сталася заміна електропостачальника, а за договором було передбачено оплату за фактом, то на день заміни електропостачальника в замовника обов’язково буде певна заборгованість перед постачальником. 

Положеннями Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме пунктом 3.1.6, постачання електричної енергії споживачеві відбувається, якщо відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу / передачі. 

Заборгованість стає простроченою лише тоді, коли замовник не виконає обов’язку щодо оплати за поставлену електричну енергію відповідно до договору з попереднім постачальником. Приміром, якщо відповідно до договору замовник повинен оплатити постачальникові за поставлену електричну енергію протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунка споживачем, то заборгованість стане простроченою лише тоді, коли замовник не сплатив отриманий рахунок протягом 5 робочих днів.

Але який строк можна назвати допустимим при розрахунках за поставлену електроенергію? Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачеві, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, постачальник зобов’язаний  надсилати споживачеві остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника. Таким чином, оскільки остаточний рахунок на оплату може бути виставлений протягом шести тижнів, то і зазначення в договорі відстрочки за поставлену електричну енергію протягом 42 днів після закінчення розрахункового періоду є допустимим.

Висновки

  1. замовникам варто завчасно проводити процедури закупівель електричної енергії, щоб не було періодів без електропостачальника;
  2. Закон «Про ринок електричної енергії» та Правила роздрібного ринку електричної енергії надають замовникові право замінити електропостачальника в будь-який день місяць;
  3. замовник має право зафіксувати показники лічильника самостійно, подавши відповідну інформацію постачальникові послуг комерційного обліку електричної енергії;
  4. постачання електричної енергії неможливе, якщо у споживача існує прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії, а тому в проєктах договорів замовникам доцільно передбачати тривалий строк оплати за поставлену електроенергію; 
  5. строк після оплати протягом 42 днів за поставлену електричну енергію є допустимим.   

Дата публікації: 19.02.2020