Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі послуг харчування

Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі послуг харчування

Сьогодні ми розглянемо декілька рішень Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія АМКУ) при закупівлі послуг харчування.

Нагадаємо, що стаття 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) встановлює, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом недискримінації учасників та рівного ставлення до них. Згідно з частиною 4 статті 5 Закону замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Рішення № 16404-р/пк-пз від 19.07.2021, оголошення № UA-2021-06-15-006022-b

Позиція скаржника: тендерною документацією замовник встановлює вимогу надати довідку щодо наявності приміщень для зберігання товару площею не менше ніж 2000 м2, що використовуються під час надання послуг, які є предметом закупівлі, та наявності матеріально-технічної бази (у т. ч. холодильного обладнання, транспортних засобів тощо) у кількості, необхідній для надання послуг. Скаржник використовує у господарській діяльності орендовані складські та офісні приміщення для зберігання продуктів харчування площею 1200 м2 згідно з договором оренди. Вказаної площі складських приміщень повністю достатньо для зберігання продуктів харчування, які використовуються для подальшого надання послуг та виробництва готової їжі. Відповідно до предмета закупівлі та «Технічної специфікації до предмета закупівлі» не передбачена вимога про зберігання учасником великої кількості продуктів харчування, які необхідно розмістити на складі площею більше 2000 м2, та відсутнє будь-яке інше обґрунтування необхідності наявності в учасника складського приміщення площею не менше 2000 м2.

Позиція замовника: 2000 м2 є тим мінімумом, що дозволить учаснику процедури закупівлі закуповувати, зберігати, обробляти харчові продукти за нашими потребами в необхідній кількості та якості. Закупівля великими партіями продуктів харчування, що мають довгий термін зберігання, надає економічну надійність, зберігання ціни послуги та безперебійне постачання послуги в наш заклад. Також велика площа дозволяє фасувати харчові продукти на різні категорії (класи) 1–2–3–брак, що дозволяє учаснику витримати якість наданої послуги.

Позиція Колегії АМКУ: замовник не обґрунтував необхідності встановлення у тендерній документації наведеної вище вимоги у вказаній редакції. Виходячи з наведеного, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть суб’єкти господарювання, які мають приміщення для зберігання товару саме не менше ніж 2000 м2, що є дискримінаційним щодо інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника. Тому замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, встановлення обмеження щодо розміру приміщення для зберігання продуктів харчування є дискримінаційним.

Рішення № 16404-р/пк-пз від 19.07.2021, оголошення № UA-2021-06-15-006022-b

Вимога тендерної документації: обов’язкова наявність в учасника технолога та медичної сестри з лікувального харчування, що працюють на підприємстві не менше ніж 2 місяці до подання тендерних пропозицій.

Позиція скаржника: жодним нормативно-правовим актом не передбачено наявності у штаті виконавця послуг з надання лікувального харчування медичної сестри з лікувального харчування. За умовами тендерної документації та доданих документів, згідно з оголошеною процедурою закупівлі, послуги надаються відповідно до запропонованого меню (додаток 2 до проєкту договору) для кожної категорії хворих.

Умовами тендерної документації чітко визначені умови надання послуг з лікувального харчування, детальне меню із розкладкою та вимога про погодження із замовником будь-яких змін до такого меню, тобто всі ці умови повністю виключають необхідність наявності у штаті виконавця медичної сестри з лікувального харчування. Крім того, якщо така потреба буде виявлена під час надання послуг, виконавець завжди має можливість залучити на договірних умовах відповідних фахівців для вирішення будь-яких питань.

Позиція Колегії АМКУ: виходячи з наведеного, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть суб’єкти господарювання, які мають медичну сестру з лікувального харчування, що працює на підприємстві саме не менше ніж 2 місяці до подання тендерної пропозиції, що є дискримінаційним щодо інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника. Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Цікаво, щовідповідно до рішення № 18417-р/пк-пз від 11.08.2021, оголошення № UA-2021-07-09-000599-c, ідентичну вимогу Колегія АМКУ не визнала дискримінаційною і вирішила, що скаржник не довів та документально не підтвердив неможливості виконати наведену вище умову тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова порушує його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Можливо, на зміну рішення Колегії АМКУ вплинуло обґрунтування замовника, а саме: посилання на розроблені радянським терапевтом М. І. Певзнером спеціальні дієти, покликані прискорювати лікування різних захворювань, адже для пацієнтів дуже важливим є лікувальне харчування, тому меню готових страв і технологічні картки, хімічний склад страви, калорійність, вихід страви має розробляти медичний фахівець. Також замовник пояснив, що оскільки у складі тендерної документації визначено орієнтовне семиденне меню, але технологічних карток там немає, їх має розробити медичний фахівець виконавця та надати на погодження замовнику, а фахівець-технолог має слідкувати за дотриманням на підприємстві саме виробничого процесу.

Як бачимо, Колегія АМКУ має різні погляди на вищенаведену вимогу, тому залежно від вибраної позиції замовника / учасника процедури закупівлі ця вимога може вважатися, а може й не вважатися дискримінаційною.

Дата публікації: 22.10.2021