Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі продуктів харчування

Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі продуктів харчування

Пропонуємо переглянути декілька прикладів вимог, які замовникам не варто включати до тендерної документації, адже Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) вважає їх дискримінаційними.

РІШЕННЯ № 3789-р/пк-пз від 01.03.2021

У скарзі скаржник зазначає, що відповідно до додатка 2 до тендерної документаціїпостачальником має бути виключно виробник, який має власну виробничу потужність зпереробки м’яса та м’ясопродуктів і власну сировинну базу, тобто відгодівлю, забійний там’ясопереробний цех. Отже, фактично замовник зазначає, що взяти участь у даній закупівлі можевиключно виробник.Скаржник звертає увагу, що він є фізичною особою — підприємцем, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, і не є виробником, який має власну виробничу потужність з переробки м’яса та м’ясопродуктів і власну сировинну базу. Проте він має укладені договори з виробниками м’яса та м’ясної продукції, тому може забезпечити замовника якісною та безпечною продукцією. Таким чином, немає необхідності, щоб учасник процедури закупівлі був саме виробником.

Замовник  надає пояснення, що, як показує практика і досвід, постачальники товарів, які не є виробниками продукції, не завжди добросовісно ставляться та дотримуються належних правил транспортування, доставки та зберігання товару. А також в умовах боротьби з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) замовником прийнято рішення максимально зменшити кількість залучених до постачання продуктів харчування осіб. Тобто визначена необхідність постачання продуктів харчування напряму від виробника зменшує кількість контактних осіб з продуктами харчування. 

Колегія вказує, що взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, які є виключно виробниками, що є дискримінаційною вимогою щодо інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника.

РІШЕННЯ № 4383-р/пк-пз від 09.03.2021

Скаржник вважає, що зазначена в додатку 2 до тендерної документації вимога щодо надання аналогічного договору за Єдиним закупівельним словником 021:2015 – 15330000-0 – Оброблені фрукти та овочі (Оброблені фрукти та овочі) є дискримінаційною.Такожзамовником у вказаному договорі обов’язково повинна бути бюджетна установа. Учасник повинен надати копію зазначеного аналогічного договору за 2019 або 2020 рік.

Замовник наполягає, щоб учасники надавали аналогічний договір саме з бюджетними установами з метою запобігання шахрайських дій учасників, які можуть надати сфальсифіковані аналогічні договори з приватними організаціями або фізичними особами — підприємцями, вступивши з ними у змову. Договори ж із бюджетними установами викладені в системі ProZorro, а платежі по ним, тобто виконання договорів, можна відслідкувати на порталі Є-дата. 

Колегія встановила, що у процедурі закупівлі зможуть взяти участь лише суб’єкти господарювання, які мають аналогічний договір, укладений саме з бюджетною установою за 2019 або 2020 рік, що є дискримінаційною вимогою.

РІШЕННЯ № 3007-р/пк-пз від 18.02.2021

Відповідно до пункту 2 додатка 1 до тендерної документації замовником встановлено, що для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник надає довідку в довільній формі про наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, із обов’язковим наданням копії документа про відповідну освіту в галузі громадського харчування.

Скаржник вважає, що даною вимогою замовник не допускає до участі в закупівлі операторів ринку, які залучають працівників відповідної кваліфікації, які не мають освіти в галузі громадського харчування, але мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід та можуть бути залучені до виконання договору. 

Замовник зазначає, що оскільки серед основних порушень щодо дотримання вимог санітарного законодавства зазначається систематичне порушення зберігання харчових продуктів та недостатній контроль за організацією харчування дітей, замовник, керуючись нормами Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та листом-роз’ясненням Мінекономіки від 05.11.2019 № 3801- 05/45742-06, встановив у тендерній документації дану вимогу.

Колегія встановлює, що взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, які зможуть надати на підтвердження кваліфікації працівників документ про відповідну освіту саме в галузі громадського харчування, що є дискримінаційною вимогою.

РІШЕННЯ № 3120-р/пк-пз від 19.02.2021

Скаржник зазначає: тендерною документацією вимагається, що постачальник повинен забезпечити наявність потужностей (складських приміщень), пристосованих для зберігання продуктів харчування, які є предметом закупівлі, у тому числі із зазначенням площ та адрес розташування цих приміщень та технічними можливостями підтримання температурного режиму відповідно до умов зберігання продуктів харчування, які закуповуються, у період між поставками в м. Черкаси (або в

радіусі 30 км від м. Черкаси), що підтверджується учасником в тендерній пропозиції відповідними документами. Скаржник вважає дану вимогу дискримінаційною.

Замовник надає пояснення, що вимога щодо наявності потужностей (складських приміщень) з відповідним температурним режимом є гарантією постачання якісної продукції, зі збереженням умов холодового ланцюга у періоди між поставками. Поставки згідно з додатком 3 здійснюються «за додатково погодженими партіями, щоденно, за потреби, та згідно з попередньою заявкою замовника».

Колегія вказує, що взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, які мають складські приміщення для зберігання продуктів харчування, а саме в м. Черкаси (або в радіусі 30 км від м. Черкаси), що є дискримінаційною вимогою.

Отже, частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, тому замовникам необхідно ретельно обдумати доцільність встановлення вимог для учасників та зважати на практику Колегії, щоб уникнути затягування процедури та вчасно отримати товар для забезпечення власних потреб.

Дата публікації: 22.10.2021