Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі вугілля

Дискримінаційні вимоги замовників при закупівлі вугілля

Початок осені — час активного оголошення закупівель вугілля. Тому пропонуємо переглянути декілька прикладів вимог, які замовникам не варто включати до тендерної документації, адже Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія) вважає їх дискримінаційними.

РІШЕННЯ № 18799-р/пк-пз від 06.10.2020

У скарзі Скаржник зазначає, що згідно з вимогами Документації Замовник не раз вимагає від учасників проводити незалежну експертизу та лабораторні дослідження щодо якісних та технічних показників вугілля, але не вказує перелік лабораторій, їхні адреси, вартість доставки проб вугілля та вартість послуг з проведення лабораторних досліджень. За таких умов Замовник з незалежних від учасника обставин на власний розсуд може обрати лабораторію, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників, а учасник зобов’язаний оплатити відповідні лабораторні дослідження, що перешкоджає учасникам належним чином сформувати свої цінові пропозиції, що є дискримінаційною умовою для таких суб’єктів господарювання. 

Замовник вважає, що перелік лабораторій та їхні адреси будуть визначатися на етапі укладання та виконання умов договору, а відсутність чіткого переліку лабораторій, що будуть здійснювати лабораторні дослідження, не може порушувати права Скаржника.

Колегія узагальнює, що за таких умов, з підстав, незалежних від учасника, Замовник на власний розсуд може вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень за рахунок учасника, а також на власний розсуд визначити лабораторію, у якій будуть проведені відповідні дослідження, що не дає можливості учаснику розрахувати свої додаткові витрати на проведення таких досліджень, що є дискримінаційним щодо  таких суб’єктів господарювання, зокрема Скаржника.

Наступна дискримінаційна вимога Замовника — надання спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на виконання підземних гірничих робіт, виданого виробникові вугілля. Якщо учасник закуповує вугілля у збагачувальної фабрики, то він повинен, окрім зазначеного вище дозволу від виробника, надати дозвіл на збагачення корисних копалин. Також Замовник вимагає копію акта про надання гірничого відводу.

Скаржник зазначає, що виробник, з яким він співпрацює, займається лише розсортуванням незбагаченого вугілля на відповідні фракції на спеціальному устаткуванні (грохоті) згідно з заявками своїх покупців, тобто ним не проводиться перероблення корисних копалин. Тому в нього немає та не повинно бути спеціального дозволу на користування надрами, дозволу на виконання підземних гірничих робіт, дозволу на збагачення корисних копалин. Виробник не є гірничим підприємством та не здійснює гірничих робіт, тому на нього не розповсюджується вимога даного Закону. 

 Замовник обґрунтовує цю вимогу необхідністю підтвердження офіційного походження вугілля. Що стосується акта гірничого відводу, то надання такого документа дасть можливість встановити реальність та законність ведення господарської діяльності учасником закупівлі в частині законного походження вугілля та запобігти негативним наслідкам фінансування діяльності тих суб’єктів, до яких застосоване санкційне законодавство. Замовник зазначає, що акт про надання гірничого відводу є невід’ємною частиною дозволу на користування надрами,  тому і вимагається у складі Пропозиції.

Колегія вказує, що у Процедурі закупівлі зможуть взяти участь суб’єкти господарювання, які нададуть дозвіл на виконання підземних гірничих робіт, виданий виробникові вугілля, та акт про надання гірничого відводу,  що є дискримінаційним.

РІШЕННЯ № 18999-р/пк-пз від 08.10.2020

Замовник вимагає надати протокол випробувань та посвідчення про якість на марку заявленого вугілля, виданого лабораторією на ім’я учасника торгів, а також надати акти відбору проб, складені згідно з ДСТУ 4096-2002 за підписом посадової особи лабораторії, яка здійснювала відбір проб, разом з актом про надання відповідних послуг, датовані нераніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів.

Скаржник зазначає, що даною вимогою Замовник спонукає до понесення учасниками додаткових витрат, оскільки маючи протокол випробування та посвідчення про якість, датовані раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів, учасник повинен придбати вугілля для проведення його лабораторних досліджень. Скаржник не заперечує вимогу Замовника щодо надання вищенаведених документів (такі є в наявності), проте заперечує щодо дати цих документів, оскільки не готовий нести додаткові витрати, які потім будуть включені до Пропозиції.

Колегія встановила, що, виходячи з наведеного, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, які нададуть вищезазначені документи, датовані саме не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів, що є дискримінаційним.

РІШЕННЯ №19249-р/пк-пз від 13.10.2020

У тендерній документації зазначено, що для підтвердження відповідності вугілля зазначеним вимогам учасник надає у складі тендерної пропозиції наступні документи: скан-копію з оригіналу сертифіката походження на отриману учасником марку вугілля, що передбачена згідно з цією документацією, а також скан-копію з оригіналу посвідчення про якість на вугілля, яке вказане в сертифікаті походження, отриманого учасником не раніше 2019 р. 

Скаржник інформує, що закупляє вугілля у постачальника, з яким має дійсний договір поставки, предметом якого є вугілля даної Закупівлі, зокрема, А, А 25-70 (є тим самим вугіллям, що й АО 25-70). Оскільки вугілля марки «А» не видобувається в Україні, тому імпортується з Російської Федерації, а Скаржник купляє дане вугілля у постачальника на території України. Оскільки імпортером вугілля є постачальник, відповідно, у сертифікаті походження отримувачем зазначений теж він. 

Отже, взяти участь у Закупівлі зможуть лише ті учасники, які є безпосередніми імпортерами вугілля та можуть надати скан-копію з оригіналу сертифіката походження на отриману учасником марку вугілля, що передбачена згідно з Документацією, а також скан-копію з оригіналу посвідчення про якість на вугілля, яке вказане в сертифікаті походження, отриманого учасником не раніше 2019 р., що є дискримінаційним.             

Тому  дану вимогу можна відобразити у такій редакції: «скан-копію з оригіналу сертифіката походження на отриману учасником або постачальником учасника марку вугілля, що передбачена згідно з цією документацією, а також скан-копію з оригіналу посвідчення про якість на вугілля, яке вказане в сертифікаті походження, отриманого учасником або постачальником учасника не раніше 2019 р.». 

Отже, частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, тому замовникам необхідно ретельно обдумати доцільність встановлення вимог для учасників та зважати на практику Колегії, щоб уникнути затягування процедури та вчасно отримати товар для забезпечення власних потреб. 

Дата публікації: 06.11.2020