Дії замовника під час оскарження у відкритих торгах за Особливостями

Дії замовника під час оскарження у відкритих торгах за Особливостями

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника до Антимонопольного комітету України як органу оскарження є одним із засобів захисту порушених прав та охоронюваних законом інтересів учасниками процедури закупівлі чи іншими суб’єктами оскарження.

Відповідно до пункту 52 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) з урахуванням Особливостей.

За пунктом 56 Особливостей оскарженню підлягають:

  1. умови тендерної документації;
  2. рішення, дії чи бездіяльність замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;
  3. рішення, дії чи бездіяльність замовника, що стосуються результатів розгляду пропозицій учасників;
  4. рішення щодо відміни відкритих торгів.

Згідно з абзацами 1–5 пункту 64 Особливостей після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги електронна система закупівель не оприлюднює рішення замовника про відміну відкритих торгів, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, не розкриває інформацію, зазначену в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформацію про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну відкритих торгів, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це органу оскарження та розмістити підтвердження в електронній системі закупівель.

Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється. Укладений договір з порушенням цієї норми визначається нікчемним відповідно до підпункту 3 пункту 21 Особливостей.

Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених абзацом 2 пункту 38 і абзацом 4 пункту 46 Особливостей. Тим самим розгляд скарги зупиняє перебіг строку розгляду тендерної пропозиції учасника та строку укладення договору про закупівлю. 

Варто навести рекомендацію учасникам за обставин, описаних нижче.

Особливостями, зокрема пунктом 64, не визначено норми щодо зупинення строків для подання пропозицій учасниками на період розгляду скарги. Тобто дата кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишається актуальною до моменту внесення змін до тендерної документації в порядку пункту 51 Особливостей. Таким чином, учасник в змозі подати свою тендерну пропозицію відповідно до умов поточної редакції тендерної документації до закінчення такого строку. Після закінчення строку подачі пропозицій закупівля зупиняється і, відповідно, розкриття тендерних пропозицій не відбувається та закупівля не відміняється в порядку підпункту 2 пункту 48 Особливостей

Пунктом 60 Особливостей визначено підстави, коли орган оскарження залишає скаргу без розгляду. Відповідно до пункту 61 Особливостей орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, коли обставини, зазначені в підпунктах 1–4 пункту 60 Особливостей, установлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

Згідно з пунктом 1 частини 18 статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі.

Виходячи зі змісту наведених норм, орган оскарження приймає одне з таких рішень:

  1. щодо зобов’язання замовника вчинити певні дії;
  2. щодо відмови в задоволенні скарги;
  3. щодо припинення розгляду скарги;
  4. щодо залишення скарги без розгляду.

За останніми трьома рішеннями замовник не повинен вчиняти жодних дій. Відповідно, після оприлюднення повного тексту такого рішення закупівля переходить до наступного етапу, який слідує за періодом подання пропозицій. Тобто далі розкриваються тендерні пропозиції або закупівля відміняється в порядку підпункту 2 пункту 48 Особливостей, якщо не подано жодної пропозиції. 

Крім того, враховуючи діючий функціонал електронної системи, якщо навіть органом оскарження прийнято рішення про зобов’язання замовника вчинити дії щодо внесення змін до тендерної документації, замовник за своєї недбалості може спочатку повідомити орган оскарження про виконання такого рішення, після чого внесення змін до тендерної документації, якщо закінчився строк для подачі пропозицій, буде неможливим. Закупівля автоматично перейде до наступного етапу закупівлі або ж взагалі автоматично буде відмінена. Для прикладу, такий розвиток подій був при здійсненні закупівлі, зареєстрованій за ідентифікатором UA-2023-04-07-009527-a, де замовник, якого орган оскарження зобов’язав внести зміни до тендерної документації, першочергово повідомив про виконання рішення органу оскарження, що спричинило автоматичну відміну торгів, оскільки не було подано жодної пропозиції.

Таким чином, рекомендуємо потенційним учасникам, за умови, що такий учасник в змозі виконати умови тендерної документації, у той час, коли іде їх оскарження, все ж таки подати тендерну пропозицію, не очікуючи рішення органу оскарження щодо результату розгляду такої скарги. 

Якщо потрібна допомога при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності замовника, скористайтесь послугою ТОВ «Тендерне агентство Радник» з підготовки скарг та вимог  вартістю від 1800,00 грн.

Замовити послугу ↗

Повернемось до питань можливих дій замовників чи скаржника під час оскарження.

За абзацом 5 частини 16 статті 18 Закону для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати й отримувати в електронному вигляді у замовників, учасників процедури закупівлі, контролюючих органів, Уповноваженого органу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель. Порядок організації формування таких запитів та отримання інформації через електронну систему закупівель визначається Регламентом роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, повноваження якої до моменту набрання чинності нормами щодо їх функціонування виконує Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 

На практиці такі запити орган оскарження визначає в рішенні про прийняття скарги до розгляду.

Відповідно до пункту 63 Особливостей замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи, Уповноважений орган, інші особи протягом двох робочих днів з дня отримання запиту органу оскарження, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги, повинні подати до органу оскарження шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення відкритих торгів.

Також замовник чи суб’єкт оскарження можуть самостійно подавати додаткові матеріали, що стосуються питань оскарження.

Так, за абзацами 3 і 7 частини 16 статті 18 Закону суб’єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Інформація, документи та інші матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги Комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель через електронну систему закупівель. 

Дії замовника після оприлюднення повного тексту прийнятого органом оскарження рішення.

Згідно з частиною 21 статті 18 Закону протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель.

За абзацом 6 пункту 64 Особливостей перебіг зупинених за абзацом 5 цього пункту строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Тим самим, якщо рішення органу оскарження не стосувалось зобов’язання замовника вчинити певні дії, замовник продовжує проведення закупівлі на тому етапі, на якому торги було зупинено.

Відповідно до частин 22 і 23 статті 18 Закону  рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

Таким чином, якщо рішенням органу оскарження зобов’язано замовника вчинити певні дії, замовник повинен виконати приписи такого рішення або оскаржити таке рішення в судовому порядку. 

Невиконання рішення органу оскарження може потягнути за собою адміністративну відповідальність за частиною 5 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000,00 грн до 85 000,00 грн). 

Щоб не загубитись у всіх нововведеннях та працювати із закупівлями легко, рекомендуємо закупівельникам взяти участь у дводенному підвищенні кваліфікації для замовників від Академії Радник.

Зареєструватися на навчання 

Пропонуємо замовникам шпаргалку уповноваженої особи щодо звітування про виконання договору про закупівлю, яка  розміщена в групі Viber за посиланням.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»