Готуємося звітувати про виконання договорів про закупівлю

Готуємося звітувати про виконання договорів про закупівлю

Ось знову й настав час, коли замовникам потрібно підбити підсумки щодо закупівельної діяльності й почати готуватися до звітування про здійснені протягом 2020 року закупівлі. Основною особливістю року, що добігає завершення, є нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) (зі змінами), що діє з 19.04.2020, яка внесла ряд нововведень для замовників щодо здійснення закупівель. Тож сьогодні ми розглянемо, на що слід звернути увагу замовникам під час звітування в кінці поточного року.

Коли потрібно звітувати за Законом з 19.04.2020? 

Згідно з пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.

Про які закупівлі потрібно публікувати звіт? 

У пункті 6 частини 1 статті 1 Закону зазначено, що договір про закупівлю — це господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

У частинах 1 та 2 статті 13 Закону приведено перелік процедур закупівель, які може застосовувати замовник: відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, а також, як виняток, переговорна процедура закупівлі.

Отже, замовники зобов’язані звітувати про виконання договорів про закупівлю, укладених за результатами вище наведених процедур закупівлі, а також за результатами проведених спрощених закупівель у строк, встановлений статтею 10 Закону.

Не забувайте також про закупівлі, які здійснені для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Відповідно до частини 31 розділу Х Закону за результатами такої закупівлі замовник повинен оприлюднювати звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, з обов’язковим  звітуванням про виконання такого договору про закупівлювідповідно до статті 10 Закону.

Крім того, звертаємо увагу: якщо протягом року відбулися зміни ціни, обсягу, строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг, і замовником було укладено відповідну додаткову угоду,  то під час її оприлюднення варто відкоригувати необхідну інформацію в електронній системі закупівель з метою формування звіту про виконання договору про закупівлю з достовірною інформацією. 

У разі відсутності технічної можливості відкоригувати дані в основному договорі через електронний майданчик, у замовників під час звітування є можливість завантажити друковану форму звіту про договір про закупівлю, у якій рекомендуємо вказати всю необхідну інформацію. 

Яку інформацію повинен містити звіт?

Відповідно до статті 42 Закону звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити наступну інформацію:

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі);

2) дата укладення та номер договору про закупівлю;

3) ціна в договорі про закупівлю;

4) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;

5) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

6) ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;

7) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;

8) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

9) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

10) строк дії договору про закупівлю;

11) сума оплати за договором про закупівлю;

12) причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце. 

Також звіт про виконання договору про закупівлю може містити іншу інформацію, яку замовник вважатиме за потрібне зазначити. 

Що робити із договорами, укладеними про закупівлі, розпочаті до 19.04.2020?

Будьте уважними, адже відповідно до частини 5 розділу 10 Закону процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону, а в частині 6 розділу 10 Закону сказано, що договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, тобто до 19 квітня 2020 року, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.

Враховуючи наведене, звітування про виконання договорів про закупівлю, які були укладені за результатами процедур закупівель, розпочатих до 19.04.2020, відбуватиметься згідно із старою редакцією Закону, а саме: протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання. Оскільки ці дні припадають на святкові та вихідні, замовникам слід завчасно підготуватися та не забути прозвітувати про виконання даних договорів в передбачені Законом строки. 

Нагадуємо, що з 07.11.2020 замовники повинні під час роботи з електронною системою закупівель користуватися виключно кваліфікованим електронним підписом на захищеному носієві (токеном).

Дата публікації: 04.12.2020