Інформація та документи, які мають надати учасники та переможці для підтвердження своєї відповідності у тендері

Інформація та документи, які мають надати учасники та переможці для підтвердження своєї відповідності у тендері

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону  України про публічні закупівлі (Далі – Закону). В тендерній документації замовник повинен визначити спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 

Відповідно до частини 5 статті 17 Закону замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. 

Як сформувати чи де отримати довідки, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону?

Учасник процедури закупівлі підтверджує свою відповідність п. 5, 6 ч. 1 ст. 17 в довільній формі, а переможець – шляхом надання довідки про відсутність судимості. Заявку на довідку про відсутність чи наявність судимості можна подати за посиланням. Відповідно, у заявці потрібно обрати вид довідки. Електронна форма довідки буде надіслана запитувачу на вказану ним в заявці електронну пошту. Паперову форму довідки можна отримати у вказаному в заявці територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України. 

Щодо підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, то учасник у складі пропозиції повинен надати підтвердження у вигляді довідки в довільній формі. Довідка про відсутність заборгованості щодо учасника, якого замовник визначив переможцем, формується автоматично в електронній системі закупівель. 

Так, в електронній системі закупівель системи прозорро – за певною процедурою закупівлі в розділі «Протокол розкриття» шляхом натиску на прийняте рішення, наприклад, як за малюнком «переможець» 

відкривається контекстне меню, де знаходиться файл з інформацією про наявність чи відсутність заборгованості

Зазначений документ складається за формою, як на прикладі наступного малюнку:

Тобто, переможець довідку про відсутність заборгованості згідно Закону подавати не зобов’язаний, адже вона формується автоматично. Відповідно замовник не повинен її вимагати, але якщо з якихось причин учаснику знадобилася така довідка, то її можна отримати на підставі заяви, яку учасник подає в паперовому вигляді до державної податкової інспекції за основним місцем обліку учасника. Електронна форма заяви надсилається на адресу контролюючого органу через приватну частину електронного кабінету що знаходиться за посиланням. Учасник процедури закупівлі може отримати довідку в паперовій або електронній формі, про що учасник повинен зазначити в заяві. Підписану та завірену відбитком печатки довідку у паперовій формі заявник отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву. Електронну форму довідки учасник отримує у приватній частині електронного кабінету, а також в програмі «M.E.Doc». 

Варто зазначити, що у разі, якщо учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), проте здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, його тендерна пропозиція не може бути відхилена. Враховуючи, що замовник зможе побачити автоматично сформовану довідку щодо наявності/відсутності заборгованості в учасника лише коли визначить його переможцем, то у випадку, якщо переможець матиме заборгованість, він має надати документи про розстрочення і відстрочення такої заборгованості. Звичайно, враховуючи, що дану інформацію можна перевірити іншими способами, то учасник, який має заборгованість, аби убезпечити себе від небажаного відхилення, може подати документи про розстрочення і відстрочення ще на періоді прийому пропозицій, а потім додатково підтвердити  розстрочення і відстрочення заборгованості з документами переможця. 

Для підтвердження відсутності підстави, визначеної частиною другою статті 17 Закону учасник надає довідку в довільній формі про відсутність такої підстави для відмови. Проте, якщо учасник процедури закупівлі перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, він може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Отже на підтвердження відсутності підстави для відмови передбаченої у частині другій статті 17 Закону учасник надає довідку в довільній формі (якщо такі підстави відсутні). Якщо ж підстави наявні, то учасник, переможець може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, і якщо дане підтвердження буде достатнім, то замовник не повинен відхиляти такого учасника/переможця. 

Для підтвердження відсутності підстави, визначеної пунктом 12 частини першої статті 17 Закону, учасник надає довідку в довільній формі, а переможець – довідку про відсутність судимості, спосіб формування якої згадувався вище. 

Рекомендовано довідки про відсутність судимості та про відсутність заборгованості сформувати заздалегідь, з врахуванням терміну їх виготовлення та терміну, який необхідний для їх пред’явлення. 

В даній статті наведено приклади підтвердження своєї відповідності учасниками та переможцями вимогам встановленим в ст. 17 Закону, але, звичайно ж, варто перш за все орієнтуватися на вимоги, встановлені замовником в тендерній документації. 

Варто також зазначити, що переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, та у разі, якщо про це було зазначено у тендерній документації. 

У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. 

Дата публікації: 07.08.2020