Кваліфікаційний критерій «наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»

Кваліфікаційний критерій «наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»

У статті щотижневого блогу Тендерного агентства Радник «Кваліфікаційний критерій «наявність працівників відповідної кваліфікації»», яка опублікована 08.05.2020, було розглянуто питання щодо встановлення кваліфікаційного критерію, передбаченого статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), — «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», зокрема встановлення в тендерній документації умов до цього критерію, способу документального підтвердження та деяких дискримінаційних вимог, які часто встановлюють замовники.

Розглянемо інший кваліфікаційний критерій, передбачений статтею 16 Закону, а саме «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій», зокрема спосіб його встановлення, деякі умови його встановлення та умови, які можуть бути дискримінаційними.

Варто зазначити, що Законом не встановлено вимог щодо документального підтвердження відповідності учасників зазначеному критерію. Таким чином, замовнику надано можливість на власний розсуд встановити вимоги щодо такого документального підтвердження.

Згідно з роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 замовник самостійно визначає кваліфікаційні критерії з тих, що передбачені статтею 16 Закону, та вказує в тендерній документації інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям.  Крім того, зазначено, що замовники самостійно визначають перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність кваліфікаційним вимогам, з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства загалом.

Такий кваліфікаційний критерій встановлюється здебільшого при закупівлі робіт та послуг. Рідше — при закупівлі товарів. 

Метою цього критерію є підтвердження учасником наявності необхідних ресурсів, за допомогою яких учасник зможе виконати зобов’язання за договором про закупівлю, наприклад надати послуги чи виконати роботи. Такими ресурсами можуть бути транспортні засоби, будівельна техніка, обладнання чи інша техніка, за допомогою якої будуть надані послуги чи здійснені роботи, нерухоме майно, зокрема складські приміщення для зберігання товарів, інвентарю тощо. Який саме ресурс потрібен, визначається характером і потребою самої роботи чи послуги.

Для підтвердження відповідності учасника цьому кваліфікаційному критерію замовник може вимагати довідку в довільній формі про наявність відповідної матеріально-технічної бази, а для підтвердження достовірності інформації, зазначеної в довідці, — документи, які підтверджують право власності чи право користування зазначеним у довідці майном.

Документами для підтвердження права власності можуть бути:

  1. для транспортних засобів — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  2. для будівельної чи іншої важкої техніки — свідоцтво про реєстрацію машини;
  3. для нерухомого майна — свідоцтво про право власності або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;
  4. для технологій — сертифікати, свідоцтва, патенти тощо;
  5. для іншого рухомого майна, яке не підлягає державній реєстрації, — договори купівлі-продажу чи акти приймання-передавання такого майна, інвентаризаційні листи, оборотно-сальдова відомість тощо.

Документами для підтвердження права користування майном можуть бути договори оренди (найму), лізингу, позики, позички чи інші договори, предметом яких є передача майна у тимчасове користування від власника до учасника або субпідрядника (співвиконавця) учасника, спроможності якого залучаються. 

Також учасникам при підтвердженні своєї відповідності кваліфікаційному критерію, у разі наявності в тендерній документації вимог про надання зазначених вище договорів, слід запевнитися, що надані договори відповідають нормам цивільного та господарського законодавства, а також відсутні підстави, щоб вважати їх нікчемними. 

Так, наприклад, відповідно до статті 209 ЦКУ правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. 

Згідно зі статтею 799 ЦКУ договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Статтею 793 ЦКУ встановлено, що договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, крім договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності, який підлягає нотаріальному посвідченню у разі, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років.

Частиною 1 статті 220 ЦКУ передбачено, що в разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Таким чином, не буде підтвердженням відповідності учасника надання у складі тендерної пропозиції договору оренди (найму) транспортного засобу, укладеного з фізичною особою (нефізичною особою — підприємцем), або договору оренди нерухомого майна, строк дії якого три і більше років, що не посвідчені нотаріально. Такої позиції дотримується Колегія, що відображено в рішеннях від 23.10.2020 № 19808-р/пк-пз та від 23.12.2020 № 23780-р/пк-пз.

Однією з дискримінаційних вимог, яку часто встановлюють замовники, може бути підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази чи технології в межах певної території, що в свою чергу обмежує конкуренцію. Такої позиції дотримується Колегія, виходячи, зокрема, зі змісту рішення від 14.07.2020 № 13668-р/пк-пз, предметом якого було встановлення вимоги про майно учасника на території конкретної області.

Варто зазначити, що при встановленні кваліфікаційного критерію «наявність обладнання, матеріально-технічної бази чи технології» замовнику слід ретельно визначити: наявність якого саме обладнання, матеріально-технічної бази чи технологій повинна бути підтверджена учасником; чи ресурси, наявність яких вимагається, необхідні для належного виконання робіт, надання послуг чи поставки товарів за предметом закупівлі.

Дата публікації: 22.01.2021