На що потрібно звернути увагу при оприлюдненні додаткової угоди до договору про закупівлю

На що потрібно звернути увагу при оприлюдненні додаткової угоди до договору про закупівлю

Після оприлюднення в електронній системі закупівель (далі — електронна система) договору про закупівлю процедура закупівлі переходить у статус «завершена» і починається виконання сторонами умов укладеного договору. На даному етапі замовники та учасники  можуть зіштовхнутися з необхідністю внесення змін до договору з метою можливості виконання покладених на сторони зобов’язань. 

Однак необхідно зазначити, що згідно з ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон)  істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, — не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме: дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 

Будьте уважними, адже відповідно до ч. 6 розд. 10 Закону договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, тобто до 19.04.2020 р., виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону. 

Будь-яка зміна договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої сторони договору про закупівлю шляхом укладення відповідної додаткової угоди та потребує документального підтвердження необхідності внесення відповідних змін. Внесені зміни до договору відображаються в електронній системі шляхом оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю. У ч. 8 ст. 41 Закону зазначено, яку саме інформацію повинно містити дане повідомлення. 

Так, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону, підлягають оприлюдненню замовником в електронній системі протягом трьох робочих днів з дня внесення змін. 

У випадках внесення змін до договорів, укладених до 19.04.2020 р., повідомлення про внесення змін до договору оприлюднюється протягом трьох днів з дня внесення змін. 

Під час оприлюднення змін до договору про закупівлю замовникам необхідно зазначити інформацію в наступних електронних полях (на електронних майданчиках назва електронних полів може дещо відрізнятися): 

  1. номер додаткової угоди;
  2. дата внесення змін до договору;
  3. причина внесення змін відповідно до ст. 41 Закону (звертаємо увагу, що в разі, якщо договір укладено за попередньою редакцією Закону, причина внесення змін зазначається відповідно до ст. 36);
  4. опис змін (якщо договір укладено за попередньою редакцією Закону, то замовники додатково до опису змін у даній графі повинні також зазначити суму договору та  кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін);
  5. документ (звертаємо увагу, що відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 10 нової редакції Закону замовники повинні обов’язково завантажувати в електронну систему підписану додаткову угоду, тоді як за старою редакцією Закону це було не обов’язково). 

Крім того, звертаємо увагу на те, що в разі зміни ціни, обсягу, строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг, замовникам обов’язково необхідно відкоригувати в електронній системі інформацію в основному договорі відповідно до внесених змін з метою формування звіту про виконання договору про закупівлю з достовірною інформацією. 

І не забудьте перевірити відповідність внесеної інформації змісту додаткової угоди та накласти на внесені зміни електронний цифровий підпис / кваліфікований електронний підпис, попередньо перевіривши його термін дії та відсутність збоїв у роботі вашого акредитованого центру сертифікації ключів. 

Дата публікації: 09.10.2020