На які закупівлі не поширюються норми редакції Закону України «Про публічні закупівлі»

На які закупівлі не поширюються норми редакції Закону України «Про публічні закупівлі»

Закон України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі — Закон № 922) застосовують до замовників, визначених пунктами 1–3 частини першої статті 2 Закону № 922, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень. Також Закон № 922 застосовують до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень. 

Стаття 3 Закону № 922 передбачає, що дія цього Закону не поширюється на закупівлі за предметом закупівлі, який входить до переліку частини 5 цієї статті. Для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, дія Закону № 922 додатково не поширюється на закупівлі за предметом закупівлі, який входить до переліку частини 6 цієї ж статті. До замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, належать організації, які здійснюють діяльність в одній або декількох сферах, перелік яких встановлено частиною 2 статті 2 Закону № 922. 

Розглянемо випадки закупівлі тих предметів закупівлі, на які не поширюється дія Закону № 922, що стосуються замовників, у співвідношенні поточної та попередньої редакцій Закону № 922. 

І. Залишилися незміненими такі випадки щодо предметів закупівлі, які відображені в частині 5 статті 3 поточної редакції Закону № 922:

 1. товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком (абз. 2 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 10 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 2. товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними дипломатичними установами України (абз. 3 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 2 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 3. послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу (абз. 5 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 11 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 4. товари і послуги, пов’язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках (абз. 6 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 12 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 5. придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше нерухоме майно (абз. 7 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 4 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 6. послуги, закупівля яких здійснюється банками для надання ними банківських послуг та проведення банківських операцій відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про Національний банк України» (абз. 11 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 14 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 7. послуги, що надаються Національним банком України відповідно до закону (абз. 12 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 15 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 8. товари і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку (абз. 15 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 17 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 9. послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону (абз. 18 ч. 3 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 18 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922). 

ІІ. Згідно з поточною редакцією Закону № 922, частково змінено випадки для здійснення закупівель тих предметів закупівлі, які зазначені в порівняльній таблиці 1.

ІІІ. Також поточну редакцію Закону № 922 доповнено такими випадками, на які не  поширюється його дія:

 1. трудові договори (контракти) (п. 8 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 2. послуги з виготовлення і розповсюдження аудіовізуальної продукції та реклами для здійснення передвиборної агітації (п. 9 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 3. товари, роботи та послуги, постачання, виконання, надання яких здійснюється постачальником із досвідом роботи в країнах Європи та/або Азії та/або Північної Америки та/або Південної Америки та/або Близького Сходу не менше п’яти років (в тому числі його пов’язаними особами в розумінні Податкового кодексу України), які необхідні для науково-технічних та/чи інженерних послуг для геологорозвідки (геологічного вивчення, розвідувальних робіт), буріння, розробки, видобутку, інтенсифікації (гідророзрив пласта, капітальний ремонт свердловин, колтюбінг) свердловин та родовищ вуглеводнів, їх наземної підготовки для транспортування магістральними газопроводами та нафтопроводами, та їх переробки (п. 20 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 4. гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх придбанням. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі (п. 21 ч. 5 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 5. якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України (ч. 3-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 922). 

Також розглянемо випадки, на які не поширюється дія Закону № 922, що додатково стосуються замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зважаючи на зміни, які вступили в дію з 19.04.2020. 

І. Залишилися незміненими такі випадки здійснення закупівель щодо предметів закупівлі, які відображені в частині 6 статті 3 поточної редакції Закону № 922:

 1. вуглеводнева сировина, нафтопродукти для їх подальшої переробки і реалізації та пов’язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів (п. 4 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 4 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 2. товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах (п. 5 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 5 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 3. товари, роботи і послуги за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України «Про угоди про розподіл продукції» (п. 6 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 6 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 4. товари і послуги на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 7 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 7 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 5. електрична енергія, що купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачі, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 8 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 8 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 6. послуги адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 9 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 9 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922);
 7. послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 10 ч. 4 ст. 2 попередньої редакції Закону № 922 / п. 10 ч. 6 ст. 3 поточної редакції Закону № 922). 

ІІ. Згідно з поточною редакцією Закону № 922, частково змінено випадки для здійснення закупівель тих предметів закупівлі, які зазначені в порівняльній таблиці 2.

Дата публікації: 03.07.2020