Не забудьте оприлюднити інформацію щодо експертних, нормативних, технічних та інших документів

Не забудьте оприлюднити інформацію щодо експертних, нормативних, технічних та інших документів

Сьогодні пропонуємо розглянути висновок про результати моніторингу щодо проведення переговорної процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2021-08-17-011487-a.

Витяг із висновку моніторингу: «…За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що на порушення вимог пункту 8 частини шостої статті 40 Закону оприлюднене повідомлення про намір укласти договір не містить інформації щодо експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі…».

Що ж не так зробив замовник???

Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX до пункту 8 частини 6 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) внесено зміни, які набрали чинності 26.06.2021.

Відповідно до частини 6 статті 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

4) найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;

5) місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори;

6) узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі;

7) умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої цієї статті;

8) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Отже, починаючи з 26.06.2021 замовники, які проводять переговорну процедуру закупівлі, повинні окрім обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі також додавати до повідомлення про намір укласти договір про закупівлю експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до статті 40 Закону.

Дата публікації: 03.09.2021