Недостовірність інформації під час подання пропозиції у тендері з неціновими критеріями

Недостовірність інформації під час подання пропозиції у тендері з неціновими критеріями

Відповідно до пункту 1 статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Сьогодні розглянемо рішення № 1900-р/пк-пз від 03.02.2021 Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія). Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу, — UA-2020-12-09-004152-c. 

Відповідно до пункту 1 розділу V Тендерної документації замовником встановлено, що критеріями оцінки тендерних пропозицій учасників є «Ціна» та «Умови оплати».

Питома вага критерію оцінки «Ціна» — 70 відсотків.

Питома вага критерію оцінки «Умови оплати» — 30 відсотків.

Порядок нарахування балів за критерієм «Умови оплати»:

(відстрочка платежу більше 180 календарних днів — 30 %,

від 151 календарного дня до 180 календарних днів — 25 %,

від 121 календарного дня до 150 календарних днів — 20 %,

від 91 календарного дня до 120 календарних днів — 15 %,

від 61 календарного дня до 90 календарних днів — 10 %,

від 31 календарного дня до 60 календарних днів — 5 %,

менше 31 календарного дня — 0 %).

Пропозиція, подана учасником, оцінюється за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою PP = P/(1 + F1/PV), де:

PP — приведена ціна;

P — ціна;

F1 — питома вага критерію «умови оплати», запропонованого учасником;

PV — питома вага критерію «ціна».

До ціни включається податок на додану вартість (ПДВ).

Усі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. Зокрема, замовником визначено, що учасник надає у складі пропозиції довідку, у якій зазначає конкретну кількість календарних днів (не діапазон), які учасник готовий надати для відстрочки платежу.

У скарзі скаржник зазначає, що переможцем було надано у складі власної тендерної пропозиції документ б/н під назвою «лист», відповідно до текстового змісту якого переможець встановлює гарантію щодо надання відстрочки платежу у 180 календарних днів. Враховуючи інформацію щодо критеріїв та методики їх оцінки до пропозиції переможця мало б бути застосовано критерій «Умови оплати» з цифровим значенням 25 %. Проте переможцем в системі проведення торгів було зазначено недостовірну інформацію (інформацію, яка суперечить пропозиції) щодо критерію «умови оплати» з числовим значенням 30 %, що відповідає відстрочці платежу понад 180 календарних днів (тобто 181 календарний і більше днів).

Замовник зазначив, що в разі, якщо є невідповідність між даними екранних форм та інформацією, що міститься у завантажених файлах до закупівлі, правильною вважається інформація, що міститься в екранних формах.

Колегією визначено, що переможцем зазначено недостовірну інформацію стосовно нецінового критерію оцінки, адже у складі пропозиції переможця міститься, зокрема, лист, яким переможець гарантує надання відстрочки платежу у 180 календарних днів, а в інформації, оприлюдненій на вебпорталі Уповноваженого органу, переможцем встановлено коефіцієнт 1,4285714286, що відповідає питомій вазі критерію оцінки «Умови оплати» 30 % (відстрочка платежу саме більше 180 календарних днів).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 частини 1 статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, якщо учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 15 статті 29 цього Закону. 

На думку Колегії, враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця, визначені пунктом 1 частини 1 статті 31 Закону. 

Дата публікації: 26.02.2021