Необов’язкова сертифікація не робить дискримінаційною умову щодо надання сертифіката відповідності

Необов’язкова сертифікація не робить дискримінаційною умову щодо надання сертифіката відповідності

За нормами Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII↗ (далі — Закон № 124) визначається порядок проведення сертифікації. Цим же законом визначено, що сертифікація — підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу.

Законом № 124↗ не визначено норм щодо здійснення такої сертифікації в обов’язковому порядку. Загалом сертифікація в Україні не є обов’язковою ще з 1 січня 2018 року. Також відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.01.2018 № 93↗ про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів скасовано накази Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які регламентували положення обов’язкової сертифікації.

Проте чи є правомірною вимога в закупівлі щодо надання у складі тендерної пропозиції, наприклад, сертифіката відповідності, у той час коли сертифікація не є обов’язковою? Та чи не є вона дискримінаційною?

Уже не раз протягом цих п'яти років надавалась відповідь на такі запитання. Проте закупівельники продовжують їх ставити.

Тому доцільно надати відповіді на ці запитання з точки зору практики органу оскарження щодо оскарження вимоги надання такого сертифіката, а також щодо ненадання сертифіката на виконання умови закупівлі. 

Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 10.11.2022 № 6679-р/пк-пз, закупівля UA-2022-10-28-010531-a↗ (щодо оскарження умов закупівлі).

Обставини розгляду скарги

Умовами документації вимагається від учасника надання у складі пропозиції сертифіката відповідності товару ГОСТ.

Позиція скаржника

Вважаючи таку вимогу дискримінаційною, скаржник просив Колегію зобов’язати замовника внести зміни до тендерної документації шляхом вилучення наведеної вимоги. Скаржник наголосив, що сертифікація в Україні є добровільною, а не обов’язковою. Також окремо зупинився на строках виготовлення сертифіката, що унеможливлює вчасне подання тендерної пропозиції.

Позиція Колегії

Не зупиняючись на вирішенні питання обов’язкової сертифікації, Колегія зазначила, що скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до документації в цій частині, а також не підтвердив неможливість виконання вказаної умови документації та не довів, яким чином наведена вище умова документації порушує права та законні інтереси скаржника, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Якщо потрібна допомога при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності замовника, скористайтесь послугою ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ з підготовки скарг та вимог↗ вартістю від 1800,00 грн.

image-1

image-1

Рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 20.06.2023 № 9052-р/пк-пз, закупівля  UA-2023-03-27-009476-a↗ (щодо оскарження рішення за результатом розгляду пропозиції).

Обставини розгляду скарги

Умовами документації вимагається від учасника надання у складі пропозиції сертифіката відповідності на засоби, якими буде надаватись послуга.

Учасник у складі тендерної пропозиції такого сертифіката не надав. Натомість надав лист, у якому зазначив, що сертифікація в Україні не є обов’язковою.

Враховуючи наведений лист, замовник визначив такого учасника переможцем закупівлі.

Позиція скаржника

Вважаючи таке рішення про визначення цього учасника переможцем торгів безпідставним, скаржник просив Комісію скасувати його. Скаржник наголосив на відсутності у складі пропозиції переможця необхідного сертифіката відповідності.

Позиція Комісії

Комісією взято до уваги факт того, що у складі тендерної пропозиції переможця відсутній сертифікат відповідності, що витребовувався за вимогою вище. Тим самим Комісія дійшла висновку, що пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації і підлягає відхиленню з підстави абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, у редакції до 19.05.2023. Тому постановила зобов’язати замовника скасувати рішення про визначення учасника переможцем процедури закупівлі.

Висновок

Ось так на прикладі цих рішень АМКУ ми визначили, що вимога надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності не може бути дискримінаційною чи такою, що обмежує участь у закупівлі. Невиконання такої вимоги може нести негативні наслідки для учасника під час розгляду його пропозиції, у тому числі її відхилення. Для прикладу, ненадання у складі пропозиції сертифіката відповідності, що вимагався на підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, веде за собою одразу відхилення такої пропозиції з підстави абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей↗ без надання можливості виправити невідповідності в порядку, визначеному пунктом 43 Особливостей↗ та частиною 9 статті 26  Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗.

Варто також наголосити, що згідно з частиною 5 статті 23 Закону № 922↗ замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Тим самим закупівельним законодавством визначено можливість встановлення описаних вище вимог.

Візьміть участь у дводенному підвищенні кваліфікації для замовників↗ від Академії Радник↗, де будуть розглянуті та опрацьовані зміни до законодавства у сфері публічних закупівель, а також практика їх застосування.

image-2

image-2

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»