Невідповідність в інформації (та/або документах) тендерної пропозиції згідно з вимогами технічної специфікації до предмета закупівлі замовника

Невідповідність в інформації (та/або документах) тендерної пропозиції згідно з вимогами технічної специфікації до предмета закупівлі замовника

На сьогодні для багатьох замовників актуальним є питання, давати 24 години на виправлення невідповідностей у тендерній пропозиції учасника щодо інформації (та/або документів) згідно з вимогами технічної специфікації до предмета закупівлі замовника чи все ж таки ні.

Пунктом 40 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 № 922-VIII), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі — Особливості), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, встановлено, що якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей учаснику в електронній системі закупівель. Ця норма дозволяє замовникам у цей нелегкий час не втратити найбільш економічно вигідну пропозицію, зекономити державні кошти і свій час.

Проте ця ж норма містить певні обмеження. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється в тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків, зокрема, щодо інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції), де невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Пропонуємо ознайомитися з практикою моніторингу, яку проводить Державна аудиторська служба України щодо виправлення невідповідностей у тендерній пропозиції учасника щодо інформації (та/або документів) згідно з вимогами технічної специфікації до предмета закупівлі.

Моніторинг № UA-M-2022-12-09-000018 

Вимога тендерної документації:

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), зазначена в Додатку № 1 до тендерної документації. 

Учасник готує свою тендерну пропозицію (в технічній частині) відповідно до Додатка № 1 до тендерної документації. 

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ Додатка № 1 до тендерної документації на підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання, учасник надає: сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання), або їх копії, що видані органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, або декларації про відповідність, складені відповідно до вимог технічних регламентів; або інший(і) документ(и), один або декілька, такий як: маркування, сертифікат експертизи типу, свідоцтво про допуск типу конструкції, свідоцтво про допуск до експлуатації, технічне свідоцтво, протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, атестат, інший документ, який підтверджує оцінку відповідності. Зазначені документи мають бути видані органом з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Крім того, відповідно до пункту 2 розділу ІІ Додатка № 1 до тендерної документації на підтвердження відповідності продукції вимогам замовника, зазначеним у додатку А додатка 1 до тендерної документації, учасник надає один або декілька документів виробника, таких як: документ, що підтверджує якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо); витяги або повні копії: технічних умов (ТУ) та/або технічного завдання та/або іншого документа.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ Додатка № 1 до тендерної документації, якщо учасник не є виробником продукції, він повинен надати документ(и), який(і) підтверджує(ють) стосунки з виробником: а) договір з виробником; або б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера; або в) лист виробника про представництво його інтересів учасником.

Позиція моніторингу:

Під час моніторингу встановлено, що учасник № 2 (лот 1) у своїй тендерній пропозиції не надав документів відповідно до вимог пункту 1 розділу ІІ Додатка № 1 до тендерної документації, які видані органом з оцінки відповідності. 

Також учасник не надав документи виробника на підтвердження відповідності показнику: Ресурс, годин, не менше 10 000,0, чим не дотримано вимоги підпункту 2.1 пункту 2 Додатка № 1 до тендерної документації.

Крім цього, встановлено, що учасник № 1 у своїй тендерній пропозиції (лот 2) не надав документи відповідно до вимог пунктів 1, 2 та 3 розділу ІІ Додатка № 1 до тендерної документації.

Однак замовник не відхилив тендерні пропозиції учасників № 1 (лот 2) та № 2 (лот 1) як такі, що не відповідають умовам технічної специфікації, та уклав Договір з останнім, чим порушив вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

При цьому замовник 30.11.2022 розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей (далі – повідомлення) учасникам торгів № 2 (лот 1) та № 1 (лот 2) та необхідність надання документів на підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, які визначені в Додатку № 1 до тендерної документації.

Відповідно до вимог пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється в тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Отже, замовник оприлюднює учаснику повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, які подані учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі.

Однак, на порушення вимог пункту 40 Особливостей, замовник оприлюднив учасникам торгів № 2 (лот 1) та № 1 (лот 2) повідомлення з вимогою про надання документів, які підтверджують відповідність їх тендерних пропозицій вимогам технічної специфікації до предмета закупівлі, що відсутні у складі їх тендерних пропозицій.

Відповідно до протоколу уповноваженої особи замовника тендерну пропозицію учасника № 1 (лот 2) відхилено на підставі абзацу четвертого підпункту 1 пункту 41 Особливостей.

За результатами аналізу питання дотримання законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду тендерних пропозицій № 2 за лотом 1 та № 1 за лотом 2 установлено порушення вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 41 Постанови.

За результатами аналізу питання щодо відповідності повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей вимогам Особливостей установлено порушення вимог пункту 40 Особливостей.

З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, Держаудитслужба зобов’язує замовника здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору про закупівлю (лот 1).

Отже, враховуючи зазначену практику моніторингу, необхідно з обережністю ставитись до помилок, які роблять учасники, та надавати їм можливість виправити невідповідності в інформації (та/або документах) згідно з вимогами технічної специфікації до предмета закупівлі замовника.

Якщо виникли додаткові питання або потрібна правова допомога в тому чи іншому питанні щодо законодавства у сфері публічних закупівель, скористайтесь послугами Агентства за посиланням https://goszakupka.com.ua/.

Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»