Нове в діяльності органу оскарження

Нове в діяльності органу оскарження

04.03.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель» від 05.02.2021 № 1219-IX (далі — Закон № 1219), за яким внесені зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII (далі — Закон № 3659), зокрема, введено в дію положення про створення комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісії), в склад яких будуть входити уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Уповноважений), що не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (далі — Державний уповноважений). Тобто фактично повноваження постійно діючих адміністративних колегій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегії), до складу яких входили Державні уповноважені, будуть передані Комісіям. Виключною компетенцією Уповноважених буде розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Також Закон № 3659 доповнено статтею 6-1, за якою встановлюється положення про Антимонопольний комітет України як органу оскарження у сфері публічних закупівель. 

Так, згідно з цією статтею Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), а також такі повноваження:

1) утворювати Комісію;

2) визначати кількість Комісій;

3) затверджувати та оприлюднювати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

4) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії;

5) затверджувати та оприлюднювати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду комісіями скарг.

Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України утворює Комісії з числа Уповноважених у складі трьох осіб. Уповноважені призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Антимонопольного комітету України. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади Уповноважених визначається Антимонопольним комітетом України. Кількість Уповноважених становить десять осіб. Строк повноважень Уповноваженого становить сім років. Особа не може бути призначена на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель більше ніж на два строки підряд. Уповноважений, який є пов’язаною особою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і на час розгляду та ухвалення рішень щодо такої скарги повинен бути замінений іншим Уповноваженим, якого визначає Голова Антимонопольного комітету України, або така скарга може бути передана на розгляд до іншої Комісії. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії, який затверджується Антимонопольним комітетом України. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів. Члени Комісії мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, у тому числі під час прийняття рішень. Член Комісії не може утримуватися від голосування.

Також встановлено форму оплати праці Уповноважених та матеріально-технічне забезпечення Комісій.

Відповідно до пунктів 2 і 3 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1219 установлено, що положення статті 18 Закону щодо утворення, повноважень та функціонування Колегій до приведення їх у відповідність із законодавством діють в частині, що не суперечить Закону № 1219 та Закону № 3659. Також установлено, що повноваження Колегій покладаються на Комісії з дня їх утворення. До призначення Уповноважених, а також у разі необхідності їхні повноваження виконують Державні уповноважені.

Варто зазначити, що Законом № 1219 не внесено зміни до Закону № 922, зокрема до статті 18, за якою встановлені положення про розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель саме Колегіями. Зазначена норма залишається незміненою.

Дата публікації: 05.03.2021