Огляд товарів, робіт і послуг, які необхідні під час проведення опалювального сезону

Огляд товарів, робіт і послуг, які необхідні під час проведення опалювального сезону

Огляд товарів, робіт і послуг, які необхідні під час проведення опалювального сезону

На сьогодні, в період, коли йде підготовка організацій до опалювального сезону, актуальним питанням серед багатьох замовників є «які ж товари, роботи чи послуги можна закуповувати по прямому договору для підготовки до проведення опалювального сезону?».

Для того щоб дати відповідь, перш за все необхідно зазирнути до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі — Постанова № 169), відповідно до якої замовники можуть придбати товари, роботи чи послуги, вартість яких становить або перевищує 50 тисяч гривень, без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу в разі, коли публічні закупівлі здійснюються, зокрема, відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови для підготовки до проведення опалювального сезону. Тобто замовники мають право укласти прямий договір без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу.

Далі, щоб зрозуміти, які ж саме товари, роботи чи послуги можуть відноситись до проведення опалювального сезону і, відповідно, які ж можна закуповувати, необхідно звернутись до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, які затверджені спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 (далі — Правила).

Відповідно до розділу 1 Правил підготовка теплових господарств до опалювального періоду поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та гарячого водопостачання (далі — ГВП), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. А також Правила встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду. 

Відповідно до пункту 1 розділу 4 Правил для своєчасної підготовки теплових господарств (теплове устатковання, призначене для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії (джерела теплової енергії, теплові установки, теплові мережі, теплові пункти, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання — пункт 1 розділу 2 Правил) до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств (юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство) у термін до 15 квітня видають розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) щодо розробки планів організаційно-технічних заходів. 

Відповідно до пункту 4 розділу 4 Правил перед початком опалювального періоду суб'єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи. Пробний пуск здійснюється після закінчення робіт з підготовки систем теплопостачання до опалювального періоду. 

Відповідно до пункту 5 розділу 4 Правил до 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні джерела теплової енергії (далі — ДТ), теплових мережах (далі — ТМ), тепловому пункті (далі — ТП), системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду. 

Відповідно до пункту 3 розділу 5 Правил власники джерела теплової енергії або уповноважені ними органи повинні, зокрема: 

 1. до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 2. розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 3. розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання ПЕР, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 4. забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт; 
 5. згідно з затвердженим графіком провести роботи на ДТ з профілактики, ремонту і заміни устатковання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електромереж та обладнання джерел, автономного електро- і водопостачання та виконати повірку засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ);
 6. провести промивання, випробування котлоагрегатів водопідігрівальних установок, теплопроводів, систем опалення, вентиляції та гаряче водопостачання (далі — ГВП джерела), а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устатковання відповідно до вимог нормативно-технічної документація (далі — НТД);
 7. відновити за необхідності обмурування котлоагрегатів та щільність газоповітряних трактів.

Відповідно до пункту 1 розділу 6 Правил власники теплових мереж або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання теплових мереж до опалювального періоду повинні:

 1. до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 2. розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання;
 3. вжити заходів щодо дотримання температурного графіка і режимних карт роботи ТМ. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог НТД;
 4. забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку робочих програм з проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог НТД;
 5. провести роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи ТМ;
 6. провести гідравлічні випробування устатковання ТМ на щільність та міцність;
 7. виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів;
 8. привести стан охоронних зон ТМ у відповідність до НТД;
 9. виконати промивання устатковання та трубопроводів ТМ. 

Весь комплекс пусконалагоджувальних робіт на новозмонтованих ТМ повинен бути виконаний до початку опалювального періоду. 

Відповідно до пункту 1 розділу 7 Правил власники теплових пунктів або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання ТП (центральний тепловий пункт (далі — ЦТП), індивідуальний тепловий пункт (далі — ІТП)) до опалювального періоду повинні:

 1. до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 2. розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи на устаткованні ТП;
 3. перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водопостачання ТП;
 4. забезпечити наявність принципових схем парової та водяної мережі, принципової теплової схеми ТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, схем збирання та повернення конденсату, інструкції з обслуговування ТП і наявного устатковання, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки під час роботи на ТП, температурного графіка, встановлених норм витрати теплоносія і повернення конденсату, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговувальний персонал ТП здійснює огляд;
 5. розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устатковання ТП на гідравлічну щільність;
 6. забезпечити наявність на робочих місцях обслуговувального персоналу, режимних карт роботи ТП;
 7. усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ТП;
 8. виконати гідравлічні випробування устатковання ТП на щільність та міцність, результати випробувань відображаються в акті готовності об'єкта до зими;
 9. провести промивання устатковання та трубопроводів ТП;
 10. виконати ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення;
 11. виконати ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики підживлення систем опалення;
 12. перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування теплопостачальною організацією;
 13. виконати ремонт та повірку ЗВТ. 

Відповідно до пункту 3 розділу 9 Правил власник будівель і споруд або уповноважений ним орган повинен організувати систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі.

Відповідно до пункту 6 розділу 9 Правил під час підготовки до опалювального періоду власники будівель і споруд або уповноважені ними органи повинні виконати такі заходи, зокрема, як:

 1. закрити на механічні замки вхідні двері в теплові пункти, горища та технічні підпілля;
 2. вивісити у встановлених місцях таблички із зазначенням місцезнаходження ключів від теплових пунктів, горищ, технічних підпіль;
 3. забезпечити вільний доступ до проходів в теплопунктах,технічних підпіллях, на горищах;
 4. забезпечити вільний під'їзд до теплових камер, вузлів приєднання систем теплоспоживання на прибудинкових територіях;
 5. перевірити стан охоронних зон зовнішніх ТМ та видалити з них сторонні забудови та насадження;
 6. перевірити стан дренажних систем в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів; 
 7. не допускати складування матеріальних цінностей в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів;
 8. провести дезінсекцію, дератизацію приміщень вбудованих теплових пунктів та місць прокладення трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвалах житлових будинків;
 9. забезпечити вентиляцію ТП з кратністю відповідно до НТД;
 10. забезпечити працездатність зливових систем сміттєзбірників та не припускати злив агресивних вод при промивці сміттєзбірників через отвори підлоги сміттєзбірників на систему теплопостачання в технічних підвалах під ними. 

Відповідно до пункту 7 розділу 9 Правил під час осіннього технічного огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до опалювального періоду. До цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи. 

Таким чином, з викладеного вище можна дійти висновку, що підготовка до опалювального сезону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та гарячого водопостачання), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Залежно від того, що повинні здійснити суб'єкти господарювання під час підготовки до опалювального сезону відповідно до своїх затверджених організаційно-технічних заходів, залежить, які саме товари, роботи й послуги їм потрібно закупити.

Щоб не помилитись і правильно закупити товари, роботи і послуги, радимо вам більш детально ознайомитись із цим питанням у публікаціях, які розміщені на порталі RADNUK.COM.UA, зокрема в статтях «На опалювальний сезон плануєте закупити обігрівачі, як проводити закупівлю?», «Підготовка до опалювального сезону з точки зору центральних органів виконавчої влади».

Багато цікової інформації можете знайти за посиланням https://goszakupka.com.ua/

Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»