Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно зі статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»: способи, строки та поради замовникові

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно зі статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»: способи, строки та поради замовникові

ЧАСТИНА 3

У минулих блогах ми розглядали підстави для відмови учасникові, передбачені пунктами 1–10 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), сьогодні ж розглянемо всі інші та підведемо підсумки.

П. 11 ч. 1 ст. 17 Закону: учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

Замовник самостійно перевіряє учасника процедури закупівлі на наявність застосування до нього санкцій у вигляді заборони на здійснення в неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції». Щодо переможця: замовник також не вимагає підтвердження даних щодо даного пункту. На замітку замовникам: у більшості випадків рішення про застосування санкцій ініціює Рада національної безпеки та оборони України (далі — РНБО), затверджує таке рішення указ Президента України (у деяких випадках з подальшим затвердженням Верховною Радою України), тож замовникам варто слідкувати за діяльністю РНБО. 

П. 12 ч. 1 ст. 17 Закону: службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 

Дана підстава для відхилення учасника є новою та запроваджена в дію саме в Законі від 19.04.2020. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 було затверджено Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми (далі — Реєстр), згідно з пунктом 5 Положення держателем (володільцем) зазначеного Реєстру є МВС. 

Учасники надають у складі тендерної пропозиції, згідно з ч. 3 ст. 17 Закону, інформацію про відсутність підстав для відхилення замовником щодо зазначеного пункту [згідно з листом Мінекономіки «Щодо застосування статті 17» (вих. № 3304-04/34835-06) від 03.06.2020 (далі — Роз’яснення Мінекономіки), це — довідка довільної форми від учасника]. 

Щодо переможця: замовник у тендерній документації має визначити спосіб документального підтвердження відсутності підстави для відмови переможцеві згідно з даною нормою. Оскільки ми розібрались, що держателем Реєстру є органи МВС, то замовник має вимагати довідку від органів МВС. 

Потрібно зауважити, що аналогічну довідку МВС переможець подає і на підтвердження пунктів 5 та 6 частини 1 статті 17 Закону. Щоб не плутати учасників, варто встановлювати щодо пунктів 5, 6, 12 частини 1 статті 17 Закону однакову вимогу та прописувати, що переможець може надати одну довідку на підтвердження.

П. 13 ч. 1 ст. 17 Закону: учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Під час підготовки тендерної пропозиції учасники у складі пропозиції надають інформацію щодо відсутності підстав для відмови йому згідно з даним пунктом (довідка від учасника довільної форми, згідно з Роз’ясненням Мінекономіки). 

На сьогодні є інтеграція системи ProZorro та Державної фіскальної служби України (правонаступник — Державна податкова служба України), тобто довідка про відсутність податкової заборгованості в переможця з’являється в системі ProZorro автоматично після формування повідомлення про намір укласти договір. Тому не зайвим буде нагадати, що відповідно до частини 5 статті 17 Закону замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. Замовники також можуть переглянути надані їм довідки у відкритій частині кабінету платника, вхід до якого здійснюється без ідентифікації користувача, — у розділі «Довідка про відсутність заборгованості». Пошук за параметрами: «Індивідуальний податковий номер», «Номер довідки», «Дата довідки» (за посиланням). 

Замовник буде зобов’язаний відхилити пропозицію переможця, якщо у останнього буде наявна заборгованість зі сплати податків і зборів. Переможець, стосовно якого буде сформовано довідку (квитанцію) про наявність заборгованості перед бюджетом, у вказаний строк має надати документи про розстрочення (відстрочення) податкових боргів або нову, сформовану більш пізньою датою, довідку з податкової служби про відсутність податкової заборгованості та уникнути таким чином відхилення. Замовник відповідно повинен передбачити вищезазначене в тендерній документації. 

Новою нормою також є те, що відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учасникові в участі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом 3 років з дати дострокового розірвання такого договору. Але якщо до учасника застосував такі санкції замовник, то такий учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодував завдані збитки. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, то учасникові не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник надає в складі тендерної пропозиції довідку довільної форми (відповідно до Роз’яснення Мінекономіки) щодо відсутності даної підстави для його відхилення. Ті учасники, переможці, що перебувають в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, подають підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, а саме сплати в повному обсязі накладених замовником штрафних санкцій та відшкодування завданих збитків. Зважаючи на всі пояснення з боку учасника / переможця щодо підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, замовник має зробити оцінку та прийняти власне суб’єктивне рішення, чи достатньо йому було все обґрунтовано та доведено з боку учасника / переможця для невідмови йому в участі у процедурі закупівля. 

Не зайвим буде нагадати замовникам, що відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону подання інформації під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відбувається в електронному вигляді через електронну систему закупівель, заборонено вимагати від учасників подання в паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі. Що ж стосується переможців, то відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір повинен надати замовникові документи в результаті оприлюднення їх в електронній системі закупівель. Наголошуємо, оскільки багато хто із замовників досі вимагає паперовий варіанти довідок і залишив строк подачі документів переможця протягом 5 днів, що відповідно є порушенням (наприклад, є рішення моніторингу Державної аудиторської служби України щодо закупівель UA-2020-05-04-001629-bUA-2020-04-21-000911-c). 

Дата публікації: 31.07.2020