Підводні камені для учасника при оформленні банківської гарантії

Підводні камені для учасника при оформленні банківської гарантії

Відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції. 

У разі, якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції / пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції. 

Одним із різновидів забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції є банківська гарантія. Порядок надання гарантій банком-гарантом передбачено постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». 

При підготовці тендерних пропозицій учасникам необхідно неухильно дотримуватися вимог тендерної документації, зокрема і в частині надання банківської гарантії як забезпечення тендерних пропозицій / пропозицій. Оскільки досить часто учасники при оформленні та поданні до банку-гаранта заяви про надання гарантії не прописують умови гарантії, які зазначені в тендерній документації. Зокрема, це  стосується і вказівки щодо неможливості внесення змін до банківської гарантії та припинення її дії після завершення часу на прийняття пропозицій електронною системою без згоди Замовника. 

Розглянувши практику оскарження Антимонопольного комітету України, зокрема, рішення від 29.04.2020 № 8256-р/пк-пз, від 19.11.2019 № 16954-р/пк-пз, у яких зазначено, що має місце невідповідність надання банківської гарантії вимогам тендерної документації, зобов’язано замовників скасувати рішення про визначення переможців процедури закупівлі. 

Наприклад, витяг із рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 29.04.2020 № 8256-р/пк-пз: 

«Відповідно до пункту 2 розділу 3 Документації гарантія повинна відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» за від 15.12.2004 № 639 та містити вказівку щодо неможливості внесення змін до неї та припинення її дії після завершення часу на прийом пропозицій електронною системою без згоди Замовника. 

У складі Пропозиції Переможця міститься, зокрема, банківська гарантія №71.00.018889 (архівна папка «9.1.Гарантия 18889.zip») видана акціонерним товариством «АКБ «КОНКОРД», зокрема, про те, що: «Внесення змін до тексту гарантії здійснюється за письмовим погодженням між Принципалом, Бенефіціаром та Гарантом в порядку та на умовах, визначених Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах від І 5.12.2004р. №639». 

Разом з тим, у вищезазначеній гарантії відсутня інформаціяпро неможливість внесення змін до неї та припинення її дії після завершення часу на прийом пропозицій електронною системою без згоди Замовника, що не відповідає умовам Документації. 

Враховуючи вищезазначене, Пропозиція Переможця не відповідала умовам Документації в цій частині». 

Учасникам слід врахувати, що відповідно до вимог статті 31 Закону наявна підстава для  відхилення тендерних пропозицій, зокрема, якщо учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції. Рекомендуємо учасникам під час підготовки пропозиції уважно звіряти банківську гарантію з вимогами, встановленими до її оформлення, які замовник вказав у тендерній документації. 

Дата публікації: 02.10.2020