Помилки, які допускають замовники при складанні тендерної документації

Помилки, які допускають замовники при складанні тендерної документації

Уже більше року діє нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), однак деякі замовники ще й досі допускають примітивні помилки під час складення тендерної документації та внесення змін до неї. Сьогодні на прикладі висновку про результати моніторингу закупівлі за ідентифікатором UA-2021-05-06-005386-c розглянемо деякі  з таких помилок.

1. Неоприлюднення переліку змін до тендерної документації під час внесення змін.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Отже, не забуваймо під час внесення змін до тендерної документації обов’язково дозавантажувати в електронну систему закупівель тендерну документацію у вигляді нової редакції разом з документом, у якому зазначено перелік змін, які вносяться замовником додатково до початкової редакції тендерної документації.

2. Зазначення в тендерній документації застарілих норм Закону.

Витяг із висновку моніторингу: «…За результатами моніторингу встановлено невідповідність тендерної документації Замовника вимогам Закону, зокрема:

— пунктами 1 та 2 розділу ІІ «Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації» ТД передбачено, що у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів та положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації, чим не дотримано вимоги частини 2 статті 24 Закону, якою передбачено, що у разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру, та для його перебігу замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів;

— відповідно до пункту 4 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД Замовником визначено, що тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів, чим не дотримано вимоги пункту 11 частини 2 статті 22 Закону, якою визначено строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

 — пунктом 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД визначено перелік підстав для відхилення тендерних пропозицій, які не відповідають підставам, визначеним статтею 31 Закону;

— пунктом 4 розділу VІ «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» ТД (далі — розділ VІ) визначено надання учасником-переможцем лише дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, чим не дотримано вимоги частини 2 статті 41 Закону, якою передбачено надання переможцем процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю відповідної інформації про право підписання договору про закупівлю та копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

— пунктом 5 розділу VІ визначено умови відміни Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, які не відповідають підставам, визначеним статтею 32 Закону;

— відповідно до підпунктів 4 та 3 таблиць 4 та 5 (відповідно) Додатка 1 до ТД передбачено, що учасник повинен надати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 1 і 2 статті 17 Закону, зокрема службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, та фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Тоді як у редакції Закону від 03.11.2020 № 954-ІХ (набрання чинності 22.11.2020) у пунктах 5 і 6 частини 1 статті 17 Закону слова «злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний…)», «злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний…)» замінено словами «кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане…)», чим не дотримано вимоги пунктів 5 та 6 частини 1 статті 17 Закону;

— відповідно до примітки Додатка 1 до ТД переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 1 і 2 статті 17 Закону, чим не дотримано вимоги частини 6 статті 17 Закону, якою передбачено надання документів щодо підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини 1 та 2 цієї статті, у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю».

У результаті даного моніторингу закупівлі виявлено такі порушення:

1) неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі;

2) тендерна документація складена не відповідно до вимог закону.

І, як наслідок, замовник був змушений відмінити дану закупівлю, адже після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в замовника немає можливості усунути виявлені порушення.

Враховуючи наведене, рекомендуємо замовникам бути уважними під час складення тендерної документації та постійно слідкувати за змінами законодавства у сфері публічних закупівель, що дасть змогу уникнути притягнення до відповідальності згідно зі статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дата публікації: 02.07.2021