Постачальник запиту пропозицій постачальників пропонує товар з іншими технічними характеристиками: що робити замовнику?

Постачальник запиту пропозицій постачальників пропонує товар з іншими технічними характеристиками: що робити замовнику?

Поширеним питанням до фахівців групи компаній «Радник» за останні місяці, зокрема з моменту введення в дію виду закупівлі «запит пропозицій постачальників», було: 

  1. Що робити замовнику, якщо постачальник запиту пропозицій постачальників пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від технічних характеристик за вимогами запиту?

Спробую надати відповідь на це запитання.

Перш за все нагадаю, що вид закупівлі «запит пропозицій постачальників» введено в дію з 01.09.2023 за змінами до Особливостей  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, (далі — Особливості↗), та Порядку формування та використання електронного каталогу↗, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (далі — Порядок↗), згідно з постановою уряду від 04.07.2023 № 677↗. Такий вид закупівлі, можна сказати, прийшов на заміну звичному для нас запиту ціни пропозицій.

Відповідно до пункту 57 Порядку↗ замовник оголошує запит пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування, очікувану вартість, кількість, строк, місце, спосіб поставки товару, умови його оплати та кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції (строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим ніж два робочі дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель).

У запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, у тому числі конкретну торговельну марку.

Запит пропозицій постачальників повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Електронною системою закупівель автоматично через електронний каталог надсилається постачальникам, кваліфікованим до відповідної категорії, повідомлення про запит пропозицій постачальників в момент оприлюднення запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель.

Закупівля товару, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень, за запитом пропозицій постачальників здійснюється з урахуванням положень пункту 12 Особливостей↗.

Згідно з пунктом 58 Порядку↗ постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників в електронній системі закупівель.

На запит пропозицій постачальників, оприлюднений замовником в електронній системі закупівель, постачальник має право подати тільки одну пропозицію.

Подання пропозиції постачальником вважається підтвердженням наміру укласти договір.

Постачальник у відповідь на запит пропозицій постачальників від замовника не може подати пропозицію, товар у якій не відповідає специфікації товару, що зазначена в такому запиті.

Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання пропозицій постачальників, визначеного замовником у запиті пропозицій постачальників, розкривається вся інформація, зазначена в пропозиції.

Згідно з приписом цієї норми постачальник може подати свою пропозицію лише з такими (і не іншими) технічними характеристиками, що повністю відповідають технічним вимогам до предмета закупівлі, визначеним у запиті.

До речі, якщо необхідна допомога щодо роз’яснення тієї чи іншої норми законодавства у сфері публічних закупівель, звертайтесь до ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗  та замовляйте послугу з усної чи письмової консультації↗ вартістю від 190 грн.

image

image

За технічної реалізації електронної системи учасник в електронній системі зазначає ціну і назву запропонованого товару та подає свою пропозицію. Електронна система відображає таку пропозицію з окремим файлом специфікації, у якому містяться технічні характеристики запропонованого товару, що, своєю чергою, не можуть відрізнятися від технічних вимог запиту. Тим самим така реалізація є дотриманням приписів пункту 58 Порядку↗.

Яким же чином тоді пропонується товар з іншими характеристиками?

Це умовно робиться на словах, коли постачальник просить укласти договір щодо закупівлі товару з іншими технічними характеристиками, інколи взагалі іншої марки чи моделі, а подекуди і в іншій (меншій) кількості.

Проте положень щодо проведення подібних перемовин, а тим більше щодо погодження на умови постачальника, закупівельним законодавством не передбачено. 

Відповідно до пункту 66 Порядку↗ замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. Договір між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства. Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у проєкті договору в запиті пропозицій постачальників.

Своєю чергою, договір не може бути укладений щодо постачання іншого товару, ніж визначено у запиті та пропозиції учасника в електронній системі.

Що ж тоді робити з таким постачальником та його пропозицією?

Згідно з пунктом 64 Порядку↗ замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 Порядку↗;

2) письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників;

3) пропонує товар походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

За пунктом 65 Порядку↗ замовник може відмінити запит пропозицій постачальників до укладення договору в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі;

2) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі;

3) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

Як ми бачимо, уряд визначив вичерпний перелік підстав для відхилення пропозиції постачальника чи відміни самого запиту. Цим переліком не визначено такої підстави, як відхилення пропозиції чи відміна запиту через умовну зміну «на словах» пропозиції товару.

У такому випадку може бути лише декілька варіантів подальшого розвитку подій. Замовнику, безумовно, потрібно пропонувати постачальнику укласти договір щодо постачання товару з технічними вимогами, які відповідають запиту. За результатом такого прохання постачальник може:

  1. Укласти такий договір. Проте в подальшому замовнику необхідно буде вимагати від постачальника постачання саме такого товару. Доступним також може бути варіант під час виконання договору внести зміни відповідно до підпункту 3 пункту 19 Особливостей↗, але лише у випадку, якщо товар, який буде запропоновано для заміни, буде дійсно з кращими характеристиками, ніж той, що був запропонований за запитом.
  2. Надати замовнику письмову відмову в укладенні договору, що потягне за собою відхилення пропозиції постачальника з підстави підпункту 2 пункту 64 Порядку↗.
  3. Не підписувати такий договір, що потягне за собою пропуск строку, визначеного абзацом 1 пункту 66 Порядку↗, та надалі відхилення пропозиції постачальника з підстави підпункту 1 пункту 64 Порядку↗.

Щоб краще зрозуміти нюанси закупівель енергоресурсів, візьміть участь в онлайн-семінарі «Планування та особливості закупівлі енергоносіїв на 2024 рік↗» від Академії Радник↗, на якому ви отримаєте відповіді на ключові питання щодо законодавства, тарифів, умов та способів закупівлі природного газу, електроенергії на 2024 рік від експертів з боку замовників та постачальників енергоносіїв.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»