Практичні аспекти витребування документів з інформацією, що є публічною

Практичні аспекти витребування документів з інформацією, що є публічною

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон 922) тендерна документація — документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель. За своєю природою тендерна документація є основною документацією проведення відкритих торгів. Тендерну документацію розробляють відповідно до статті 22 Закону 922. 

Так, згідно з ч. 4 ст. 22 Закону 922, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 199-ІХ (далі — Закон 199) та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

Статтею 1 Закону 199 встановлено, що публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Публічною інформацією у формі відкритих даних, у розумінні ст. 10-1 Закону 199, є публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначає Кабінет Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом. Зазначений перелік міститься в Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835. 

При здійсненні публічних закупівель замовники можуть використовувати інформацію про учасників, яка міститься у загальному доступі в таких реєстрах:

  1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  2. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
  3. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  4. Реєстр платників податку на додану вартість;
  5. Реєстр платників єдиного податку
  6. Реєстр будівельної діяльності

Зазначений перелік не є вичерпним. Замовник може використовувати також й інші чинні реєстри. 

Таким чином, виходячи з норми ч. 4 ст. 22 Закону 922, замовники не повинні вимагати інформацію чи документи, які є публічною інформацією або знаходяться в зазначених вище чи інших реєстрах. 

Позиція Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія), викладена в рішенні від 14.07.2020 № 13630-р/пк-пз (далі — Рішення 13630).

Предметом оскарження, згідно з Рішенням 13630, була скарга суб’єкта оскарження, який має намір взяти участь у процедурі закупівлі «відкриті торги» за предметом закупівлі: ДК 021:2015-15410000-5 сирі олії та тваринні і рослинні жири (15413000-6 Тверді залишки рослинних жирів та олій), оголошеній відділом освіти виконавчого комітету Української сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області за ідентифікатором UA-2020-06-17-003147-c (далі — Процедура закупівлі). Супровід оскарження за згаданою скаргою здійснював юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник».

Відповідно до пунктів 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 переліку документів, які вимагають для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, додатка 2 до тендерної документації учасники у складі свої тендерних пропозицій повинні надати такі документи:

  1. скан-копію повного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням усіх актуальних даних з даного реєстру, виданого уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації або сформованого / отриманого учасником в електронній формі за допомогою відповідного онлайн-сервісу Міністерства юстиції України;
  2. скан-копію документа, що підтверджує факт державної реєстрації учасника як суб’єкта підприємницької діяльності;
  3. скан-копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно учасника, виданих органами Державної служби статистики України (Держстат);
  4. скан-копію витягу з Реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ) або витягу з Реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку), виданого органами Державної податкової служби України. 

Згідно з Рішенням 13630 Колегії, згадані вимоги викладено з порушенням ч. 4 ст. 22 Закону, оскільки інформація чи документи знаходяться у відкритому доступі або у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Зазначене порушення чітко вбачається, виходячи зі змісту цих вимог. 

Варто також наголосити, що Колегія дотримується думки, що якщо замовник вимагає надання документів, які містять інформацію, що знаходиться у відкритому доступі, то це не буде підставою для відхилення ненадання такого документа. 

Позиція Колегії, викладена в рішенні від 24.07.2020 № 14406-р/пк-пз (далі — Рішення 14406). 

Предметом оскарження, згідно з Рішенням 14406, була скарга суб’єкта оскарження, який взяв участь у процедурі закупівлі «відкриті торги» за предметом закупівлі: ДК 021:2015-45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація [Капітальний ремонт фасаду (утеплення) Дмитрівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів за адресою: вул. Лісна, 42в, с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області], оголошеній Дмитрівською загальноосвітньою школою І–ІІІ ступенів за ідентифікатором UA-2020-05-20-004953-c. Проте його тендерну пропозицію відхилено у зв’язку з ненаданням, зокрема, документа — відомості з ЄДРПОУ. Супровід оскарження і за цією скаргою також здійснював юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник». 

Виходячи з норм чинного законодавства, Колегія дійшла висновку, що ЄДР містить ту ж саму інформацію, що і ЄДРПОУ; постійний автоматичний обмін інформацією між двома реєстрами нормативно забезпечує Порядок інформаційної взаємодії. Водночас відомості ЄДР є за своїм змістом значно повнішими і достовірними, тож у разі суперечності між відомостями ЄДР та інформацією ЄДРПОУ перевага має бути надана саме відомостям ЄДР.

Дата публікації: 21.08.2020