Практичні аспекти витребування документів з інформацією, що є публічною, та з умовою строку його видачі

Практичні аспекти витребування документів з інформацією, що є публічною, та з умовою строку його видачі

Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922) тендерна документація — документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель. За своєю природою тендерна документація є основною документацією проведення відкритих торгів. Основні вимоги до змісту тендерної документації викладені в частині 2 статті 22 Закону № 922. 

Згідно з частинами 3 і 4 статті 22 Закону № 922 тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 199-ІХ (далі — Закон 199) та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

Тобто замовник повинен скласти тендерну документації за вимогами статті 22 Закону № 922 таким чином, щоб зміст тендерної документації не суперечив принципам здійснення закупівель та іншим положенням Закону № 922, у т. ч. нормі частини 4 статті 22. 

У статті щотижневого блогу Тендерного агентства Радник «Практичні аспекти витребування документів з інформацією, що є публічною», яка опублікована 21.08.2020, було розглянуто питання щодо неправомірного встановлення в тендерній документації вимог про надання у складі тендерних пропозицій учасників документів, які містять інформацію, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом № 199 або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, наприклад: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), витяг з Реєстру платників податку на додану вартість, витяг з Реєстру платників єдиного податку тощо, та позицію Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія) щодо цього питання. 

Проте замовники не завжди дотримуються умов норми частини 4 статті 22 Закону № 922. 

Тому в тендерних документаціях безлічі процедур закупівель можна зустріти вимоги щодо надання у складі тендерних пропозицій учасників згаданих вище документів. Також доволі часто зустрічаються умови надання таких документів, за якими ці документи повинні бути видані в конкретний термін чи строк, наприклад не раніше дати оголошення процедури закупівлі. 

За позицією Колегії, що викладена в рішенні від 16.11.2020 № 21278-р/пк-пз, учасники не повинні надавати у складі тендерної пропозиції такі документи взагалі, оскільки  інформація, яку повинні містити документи, наявна у відкритих реєстрах, доступ до яких є вільним. Схожа позиція щодо відсутності порушення з боку учасника при ненаданні інформації, що міститься у відкритому доступі, коли така інформація вимагається умовами тендерної документації, викладена в рішенні Колегії від 24.07.2020 № 14406-р/пк-пз, яка також розглядалася в статті блогу від 21.08.2020. 

Умовою тендерної документації процедури закупівлі, за якою прийнято рішення № 21278-р/пк-пз, було надання у складі тендерної пропозиції витягу з ЄДР, отриманого учасником не раніше дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу оголошення про проведення відкритих торгів. Скаржник надав витяг з ЄДР, отриманий раніше встановленої дати. Як ми вже з’ясували, при розгляді скарги Колегія стала на сторону скаржника. 

Проте виявляється, Колегія не завжди дотримується однієї позиції під час розгляду скарг. 

Умовою процедури закупівлі UA-2020-08-03-004406-a була вимога до учасника щодо надання у складі тендерної пропозиції витягу з реєстру платників єдиного податку та деяких інших документів, датованих не раніше десятиденної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій. Один з учасників надав зазначений витяг, датований раніше встановленого строку, у зв’язку з чим замовник відхилив його тендерну пропозицію. У свою чергу, не погодившись із цим рішенням замовника, учасник подав скаргу до Колегії. Згідно з рішенням від 28.09.2020 № 18220-р/пк-пз в описаному випадку Колегія відмовила учаснику в задоволенні скарги в цій частині, мотивуючи тим, що учасник не виконав згаданої вимоги, незважаючи на те, що інформація, яка міститься у витягу, наявна в державному реєстрі з відкритим доступом. 

Виходячи з викладеного, ми бачимо неоднакове застосування Колегією норм Закону № 922 та протилежну практику з однакових питань. 

Дата публікації: 11.12.2020