Практика АМКУ щодо забезпечення тендерних пропозицій

Практика АМКУ щодо забезпечення тендерних пропозицій

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон)  Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації  / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції. Крім того, із набранням чинності наказу Мінекономіки від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за № 275/35897  (далі — Наказ № 2628), встановлено обов’язкові вимоги щодо  забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції.

            Далі розглянемо нову практику Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія АМКУ).

РІШЕННЯ № 11180-р/пк-пз від 21.05.2021

1. Скаржник зазначає, що тендерною документацією Замовника передбачено такий пункт:

«Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону».

Дане положення документації Замовника не узгоджується з чинним законодавством, оскільки в чинній редакції Закону в частині 3 статті 17 відсутній другий абзац, у цій частині статті не міститься інформація про строк надання документів переможцем.

Замовник уточнює, що ним помилково зазначено абзац 2 частини 3 статті 17 Закону та загалом це не впливає на зміст тендерної документації, що можна віднести до формальних помилок Замовника.

Колегія АМКУ встановила, що відповідно до частини другої статті 25 Закону забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції не повертається у разі, зокрема, ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону. За таких умов тендерна документація не узгоджується з нормами Закону, що є дискримінаційним по відношенню до суб’єктів господарювання, та Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

2.  Скаржник зазначає, що Замовник вимагає зазначити в тексті банківської гарантії назву та адресу банку бенефіціара, тобто замовника, проте не зазначає назву та юридичну чи фактичну адресу банку в тендерній документації та в оголошенні про проведення закупівлі. Тому Скаржник вважає, якщо дана інформація буде отримана з інших джерел, то вона може бути недостовірною та призведе до відхилення тендерної пропозиції учасника, тому Замовник повинен внести зміни в цій частині документації та зазначити назву та юридичну чи фактичну адресу банку банефіціара.

Замовник пояснює, що Законом не передбачено вимог щодо зазначення Замовником у тендерній документації вимог та назви банку бенефіціара, а також вимог щодо тексту банківської гарантії.

Колегія АМКУ встановила, що  тендерна документація не містить інформації щодо назви банку бенефіціара — його назви та адреси, що не дає можливості учасникам належним чином підготувати Пропозицію, що є дискримінаційним по відношенню до суб’єктів господарювання, зокрема Скаржника. Тому Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації  в цій частині.

Отже, радимо замовникам під час підготовки тендерної документації зазначати всю необхідну інформацію, передбачену Наказом № 2628.

РІШЕННЯ № 13658-р/пк-пз від 03.06.2021

 Скаржник вказує, що Переможцем у складі тендерної пропозиції подано гарантію, в якій зазначено:

1) «За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих / банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі — вимога)».

 Тобто не виконані вимоги тендерної документації щодо зазначення одного з двох варіантів — робочих або банківських днів, отже, не визначено однозначний строк сплати суми гарантії.

 2) У пункті 1 гарантії зазначено «Місце складання: м. Київ».

Тобто не виконані вимоги тендерної документації щодо зазначення саме місця складання (не «міста», а «місця»).

 3) У тексті гарантії зазначено прізвище та ініціали уповноваженої особи банку, що підписала гарантію. Тобто не виконані вимоги тендерної документації щодо зазначення прізвища, ім’я, по батькові (за наявності).

4) У тексті гарантії, в порушення вимог тендерної документації, відсутні (не передбачені / не описані) умови повернення грошового покриття.

Скаржник додає, що факти, які описано в пунктах 1, 2, 3, є порушеннями не тільки вимог тендерної документації Замовника, а й вимог та форми, затвердженої Наказом № 2628.

Колегія АМКУ встановила, що відповідно до гарантії Переможця:

«Місце складання: м. Київ, за цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих / банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі — вимога). Уповноважена особа директор Департаменту кредитування АТ ‟УКРБУДІНВЕСТБАНК”, який діє на підставі Довіреності № 101 від 30.07.2020, Патока А. В.».

Враховуючи вищевикладене, а також примірну форму забезпечення тендерної пропозиції, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

РІШЕННЯ № 14300-р/пк-пз від 24.06.2021

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника про допущення тендерної пропозиції ПП «П» до аукціону, адже відповідно до тендерної документації гарантія повинна бути оформлена згідно з нормативними актами законодавства України, відповідно до яких гарантію видано, та які регулюють порядок здійснення операцій за гарантіями. Також згідно з підпунктом 2 пункту 3 Наказу № 2628 щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія. Скаржник зазначає, що учасником ПП «П» у складі пропозиції надано банківську гарантію, в якій відсутня інформація щодо категорії бенефіціара.

Колегія АМКУ встановила, що у складі пропозиції ПП «П» міститься банківська гарантія, в якій зазначено, зокрема: «найменування бенефіціара Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області, Ідентифікаційний код бенефіціара у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 24718432».

Слід зазначити, що Наказ № 2628 не містить визначення виразу «категорія». Скаржник не довів та документально не підтвердив, що у вищенаведеній банківській гарантії відсутня інформація щодо категорії бенефіціара.

Дата публікації: 09.07.2021