Публічні закупівлі проти вирубки лісів: вимога надання документів у паперовому вигляді — це дискримінація учасників

Публічні закупівлі проти вирубки лісів: вимога надання документів у паперовому вигляді — це дискримінація учасників

Законом передбачено здійснення замовниками процедур закупівель у результаті використання електронної системи закупівель — інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді. Концепція електронних публічних закупівель полягає у використанні електронних засобів на кожному етапі закупівельного процесу — від визначення вимог, оприлюднення річних планів і тендерної документації до подання пропозицій, їх оцінки та в подальшому перехід до електронної форми договорів і їх електронного адміністрування.

               Незважаючи на приписи Закону, деякі замовники продовжують вимагати від учасників надання певних документів у паперовій формі. Що із цього вийшло, дізнаємось із судового рішення, викладеного нижче. Дане рішення також дає відповідь на питання про правомірність вимоги надати довідку про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів, наприклад, протягом п’яти робочих днів з моменту публікації рішення про визначення переможця (як відомо, Законом саме для довідок щодо заборгованості з обов’язкових платежів строк для подачі не встановлений).

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду у справі № 826/13635/17 від 29 травня 2018 року

Позиція Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України у своїй скарзі зазначає, що у встановлений тендерною документацією п’ятиденний строк з моменту опублікування на сайті оголошення позивач не надав чинної довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, на підставі чого в задоволенні позову слід відмовити повністю.

Позиція суду. Отже, законодавчо встановленим обов’язком переможця закупівлі є надання документів, визначених у самому нормативному акті, і до переліку цих документів не віднесено довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків. Колегія суддів вважає, що законодавче встановлення обов’язку з надання певних документів у п’ятиденний термін не дозволяє збільшувати перелік таких документів, у тому числі і в тендерній документації.

Таким чином, колегія суддів доходить висновку, що законодавчо передбачена можливість відхилення тендерної пропозиції у випадку ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених всією нормою статті 17 Закону, не може обмежувати термін подання таких документів п’ятьма днями, оскільки такий термін прямо встановлений лише для обмеженого переліку, про що прямо зазначено в тексті статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

При цьому колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про можливість застосування до строку подання довідки про відсутність заборгованості критеріїв розумного строку.

Крім того, колегія суддів вважає, що вищезазначені вимоги тендерної документації про надання довідки в певний строк та певним засобом є дискримінаційними з огляду на викладене далі. Строк надання переможцем замовникові пакета документів у паперовому вигляді визначено в п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3 розділу V тендерної документації, та становить 5 днів. При цьому не визначено те, календарні це чи робочі дні. Документи в повному обсязі були надані замовникові на третій робочий день і не могли бути надані раніше, зважаючи на два святкових дні (День Незалежності України) та два вихідних дні після публікації. Строки надання пакета документів, а саме довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів від 29.09.2017, не можна розцінювати як надання поза межами терміну, установленого частиною третьою ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про публічні закупівлі», подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюють в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Отже, прямою нормою Закону України передбачено подання інформації в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Зазначена норма, за умови її дотримання, усуває дискримінацію учасників закупівель за критерієм територіального розташування щодо замовника, на відміну від умови надання документів у паперовому вигляді, установленій замовником. 

У процесі розгляду питання своєчасності подання довідки про відсутність заборгованості суд першої інстанції встановив, що, згідно з інформацією, яка міститься за адресою https://prozorro.gov.ua/tender/, довідку Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 29.08.2017 № 4069/10/10-08-17 позивач надав 29.08.2017, оскільки раніше виготовлення було неможливим через те, що з 24.08.2017 по 27.08.2017 були вихідні.

Колегія суддів вважає, що визначення відповідача як органу оскарження та мети такого визначення зобов’язувало його, за умови дотримання принципу належного урядування, скасувати оскаржувані рішення через невідповідність тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та встановлення нею дискримінаційних вимог.

Висновок. Таким чином, дане судове рішення дає відповідь на таке питання: яким чином переможцеві вимагати надання документів відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону — через електронну систему закупівель чи в паперовому вигляді? Відповідь однозначна — лише через електронну систему закупівель, оскільки вимога надання документів у паперовому вигляді — це дискримінація учасників закупівель за критерієм територіального розташування щодо замовника.

Дата публікації: 28.08.2019