Розмір плати за подання пропозиції в конкурентній закупівлі та порядок її стягнення

Розмір плати за подання пропозиції в конкурентній закупівлі та порядок її стягнення

Подання пропозиції чи то в процедурі закупівлі, чи то в інших закупівлях визначається певним порядком. Так, наприклад, у час війни пунктом 31 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, визначається, що тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон), крім положень частин 1↗, 4↗, 6 та 7 статті 26 Закону↗.

Так, за абзацом 2 пункту 31 Особливостей↗ тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей↗ і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Варто також згадати, що відповідно до частини 7 статті 12 Закону↗ порядок авторизації електронних майданчиків, відключення авторизованих електронних майданчиків та вимоги до їх функціонування, також вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель, надання онлайн-сервісів та порядок надання доступу до них і розмір плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Таким є Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків↗, затверджений постановою Кабміну від 24.02.2016 № 166.

Пунктом 5 цього Порядку↗ визначено, що за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика справляє з учасника плату в розмірі:

Image-1

Image-1

До 06.07.2023 ця сума включала в себе і податок на додану вартість. Тепер же, відповідно до змін за постановою уряду від 04.07.2023 № 677↗, зокрема за підпунктом 2 змін, що визначені Постановою № 677↗, ПДВ не включається в зазначені вище суми плати.

Не знаєте з чого почати при підготовці тендерної пропозиції або ж взагалі не маєте часу на це? Скористайтесь послугою «Підготовка пропозиції / тендерної пропозиції↗» ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ вартістю від 3 450,00 грн.

Image-2

Image-2

Так, згідно з абзацом 8 пункту 5 Порядку↗ розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачується у випадках, передбачених законодавством, є однаковим для всіх операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків самостійно. 

Умовно кажучи, ПДВ нараховується окремо поверх розміру стягнення, визначеного пунктом 5 Порядку↗. Тим самим фактичний розмір оплати за подання пропозиції буде справлений у таких величинах з урахуванням ПДВ:

Image-3

Image-3

Плата справляється за наявності достатньої суми коштів на балансі учасника на майданчику, на якому він зареєстрований. При поданні пропозиції учасником кошти автоматично списуються з його рахунку в розмірі, який залежить від очікуваної вартості закупівлі, як наведено вище.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оператор майданчика повертає плату учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиція учасника/переможця була відхилена.

Для поповнення балансу більшості авторизованих електронних майданчиків учасник через особистий кабінет самостійно формує рахунок, що містить індивідуальні реквізити від оператора, на суму, визначену учасником. Порядок формування рахунку на кожному майданчику також свій. Після формування рахунку учасник здійснює його оплату. Зазвичай зарахування оператором сплачених грошових коштів на баланс учасника здійснюється протягом терміну, визначеного банківською установою. Політикою деяких майданчиків встановлено, що плата обов’язково повинна здійснюватися з поточного рахунку постачальника, який є користувачем кабінету. Це може бути передбачено умовами договору між майданчиком та постачальником або публічним договором оферти, з яким постачальник погоджується при реєстрації. 

Щоб краще оволодіти азами та нюансами участі в конкурентних закупівлях, візьміть участь в онлайн-марафоні для учасників: усе про перемогу в закупівлях↗ від Академії Радник↗, де, зокрема, розкриються нюанси участі в закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

Image-4

Image-4

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»