Що змінила Постанова № 157 для закупівель без використання електронної системи закупівель за Особливостями

Що змінила Постанова № 157 для закупівель без використання електронної системи закупівель за Особливостями

До уваги! Жирним шрифтом виділено текст із прихованим посиланням.

Норми, які визначали правові підстави для можливого здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель за Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, визначені у пунктах 9, 11 і 13 Особливостей.

25.02.2023 за постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178» від 17.02.2023 № 157 набули чинності зміни до Особливостей. Зміни торкнулись, зокрема, і наведених пунктів 9, 11 і 13 Особливостей.

За допомогою невеликого аналізу та порівняння визначимо, які зміни відбулися.

Щодо змін до пункту 9 Особливостей.

Постановою № 157 виключено абзац 2 цього пункту. 

Так, тепер за цим пунктом не здійснюватимуться закупівлі без застосування процедур закупівель чи спрощених закупівель, а саме публічні закупівлі робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану відповідно до таких розпоряджень Кабміну: 

  1. від 10.04.2022 № 280 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»;
  2. від 26.04.2022 № 340 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області»;
  3. від 31.05.2022 № 433 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві»;
  4. від 13.09.2022 № 809 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області»; 
  5. інших розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі.

Тобто такі закупівлі тепер здійснюватимуться у загальному процесі здійснення публічних закупівель, визначених Особливостями.

Крім того, уточнено абзац 5 наведеного пункту, який, в свою чергу, за змінами став четвертим та, відповідно, наведений у такій редакції:

«Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, визначеними відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII та Особливостями, у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.»,

що знову ж таки наштовхує нас на загальні правила здійснення закупівель.

Також тепер визначено, що звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.

Щодо змін до пункту 11 Особливостей.

Цей пункт викладено в новій редакції, хоча за змістом перше речення залишилось без змін. У свою чергу, виключено норму, за якою замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження у річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника. Проте таке положення прямо випливає зі змісту пункту 3⁸ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону.

Крім того, норму доповнено абзацом 2, відповідно до якого в разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, чим тепер узгоджено цей пункт з вимогами пункту 3⁸ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону.

Потрібна консультація щодо публічних закупівель? Тоді звертайтеся до нас! Фахівці групи компаній "Радник" нададуть усні телефонні консультації з питань публічних закупівель за ціною від 190 гривень.

Щодо змін до пункту 13 Особливостей.

У цьому пункті відбулися цікавіші зміни підстав його застосування, а саме змінено підпункти 1-3, 6 і 12 цього пункту. Порівняємо, що саме змінилося:

Також пункт доповнено новим виключенням за підпунктом 15, а саме: здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів.

Загальні умови використання цього пункту також доповнені. Так, після змін згідно з абзацами 28-30 пункту 13 Особливостей у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 5–11, 14 цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та всі додатки до нього, а також обґрунтування застосування замовником підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту. 

У разі, коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або Особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який укладається відповідно до цього пункту та оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.

Варто не забувати, що відповідно до пункту 14 Особливостей (з урахуванням змін згідно з Постановою № 157) закупівля відповідно до Особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або в разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження у річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника.

Рекомендуємо взяти участь у навчанні «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників» від Академії Радник, однією з тем якого будуть зміни до Особливостей за Постановою № 157.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»