Що змінилось в Особливостях в частині закупівлі лікарських засобів

Що змінилось в Особливостях в частині закупівлі лікарських засобів

Останні зміни в Особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗  (далі — Особливості), які набули чинності 09.04.2024, торкнулись багатьох пунктів, зокрема були внесені зміни в пункт 11-1 та в додаток 1 до Особливостей, а саме:

  1. абзац перший пункту 11-1 після слів «лікарських засобів» доповнено словами «,які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні,»;
  2. назву додатка 1 до Особливостей викладено в такій редакції: «ПЕРЕЛІК лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу»

Якщо вам потрібна допомога під час проведення закупівель, скористайтесь послугами Агентства  «Тендерний супровід закупівель на боці замовника».

Що ж означають такі зміни?

У листі Мінекономіки № 3323-04/27710-06 від 15.04.2024↗  щодо внесених змін були викладені такі роз’яснення, які стосуються закупівлі лікарських засобів.

Відповідно до пункту 11-1 Особливостей у разі, коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822↗.

Закон України «Про лікарські засоби»↗ регулює, зокрема, правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про лікарські засоби» не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Отже, закупівля лікарських засобів, які містяться в переліку згідно з додатком 1 до Особливостей, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу в обов’язковому порядку за умови, що такі лікарські засоби в установленому законом порядку зареєстровані в Україні.

Також нагадаємо, що норми пункту 11-1 Особливостей стосуються лише окремих замовників – тих, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій. Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»↗  визначається, що закладом охорони здоров’я є юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Статтею 16 цього ж Закону встановлено, що за формою власності заклади охорони здоров’я можуть утворюватися та функціонувати як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі. При цьому свою діяльність такі заклади провадять на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом). У статуті (положенні) визначається, до якої категорії (сфери) діяльності належить замовник. 

Отже, належність замовника до закладів, установ тощо певної сфери діяльності, зокрема охорони здоров’я, має бути визначена в його установчих документах.

Основний Перелік закладів охорони здоров’я затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 28.10.2002 № 385 (зі змінами № 1064 від 20.06.2022)↗.

З метою регулювання процесу виконання державних функцій нормативними документами затверджуються окремі переліки закладів охорони здоров’я, які, наприклад:

- сприяють виконанню певних функцій — Перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету↗;

- діють у певній сфері — Перелік закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сфери Міністерства внутрішніх справ України↗.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, рекомендуємо взяти участь у навчанні «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників», яке буде проводити Академія Радник 02–03.05.2024.

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник