Щодо відображення учасником у тендерній пропозиції (не)конкретних показників технічних характеристик запропонованого товару

Щодо відображення учасником у тендерній пропозиції (не)конкретних показників технічних характеристик запропонованого товару

Дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон 922), з урахуванням Особливостей  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), як для замовника, так і для учасника є непростою задачею. Постійно плутаєшся, яку норму застосувати? Як її застосувати? Як замовнику сформувати тендерну документацію? Як учасник повинен виконувати її умови?

Голова обертом від цих питань. І не завжди, наприклад, замовник правильно використовує певну норму закупівельного законодавства. Учасник зі свого боку не завжди правильно розуміє певну вимогу закупівлі. 

Нагадаю, що відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону 922 у тендерній документації зазначається, зокрема, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, встановлених частиною 4 статті 5 Закону 922.

Враховуючи припис цієї норми, замовник формулює технічні вимоги до предмета закупівлі з виділенням необхідних характеристик предмета за певними показниками. Також замовник може вимагати від учасника, наприклад, підтвердження відповідності його пропозиції цим вимогам, шляхом надання інформації чи документів про технічні характеристики запропонованого товару. Інколи замовники вимагають конкретні показники характеристик запропонованого товару. Умовно, учасник має показати свої технічні характеристики без виразів «не більше» та «не менше». Але якщо конкретики не вимагалось, то і зазначення «не більше» чи «не менше» за певними показниками допустимо, звісно якщо це входить у діапазон визначення характеристик закупівель.

Свої доводи підкріплю аналізом рішень органу оскарження.

Розглянемо ситуацію недотримання учасником вимоги щодо відображення в тендерній пропозиції конкретних характеристик запропонованого товару на прикладі обставин розгляду Комісією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісія) скарги за рішенням від 03.10.2023 № 15787-р/пк-пз (закупівля № UA-2023-08-10-009924-a).

Обставини розгляду скарги. 

Замовником здійснювалась закупівля товару та встановлено технічні вимоги до предмета закупівлі за деякими показниками характеристик з визначенням «не більше» та «не менше». Окремою вимогою до учасника було надання у складі тендерної пропозиції технічної специфікації за встановленою формою, яка передбачала зазначення в ній конкретних технічних характеристик запропонованого товару.

У складі своєї тендерної пропозиції учасник надав технічну специфікацію, проте один із показників запропонованого товару не визначено конкретно, а відображено як і в умовах закупівлі з виразом «не менше», зокрема мийна здатність товару — не менше 85 %.

Вважаючи таке відображення показників технічної специфікації тендерної пропозиції невідповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, замовник відхилив пропозицію цього учасника з підстави абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей

Позиція скаржника.

Вважаючи таке рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції неправомірним, скаржник просив Комісію зобов’язати замовника скасувати згадане рішення. Скаржник зазначає, що відповідність запропонованого товару технічним показникам, які зазначені в описі технічних, якісних характеристик товару (в тому числі показники мийної здатності), відображені в інших документах, поданих скаржником у складі тендерної пропозиції. Також, зупиняючись на приписах пункту 43 Особливостей, наголосив, що замовник не розмістив у системі повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Тим самим порушив умови наведеної норми, а також норми частини 9 статті 26 Закону 922.

Позиція Комісії.

Ознайомившись з технічною специфікацією скаржника, Комісія дійшла висновку, що у наданій у складі пропозиції скаржника технічній специфікації за формою відсутні конкретні характеристики товару, зокрема відсутня інформація про конкретні показники мийної здатності товару. Тим самим наголосила, що пропозиція скаржника була правомірно відхилена.

Розглянемо іншу ситуацію, коли учасник не відобразив у тендерній пропозиції конкретні показники запропонованого товару, а його пропозицію відхилили, на прикладі обставин розгляду Комісією скарги за рішенням від 22.09.2023 № 15186-р/пк-пз (закупівля №  UA-2023-08-21-003997-a).

Варто зазначити, що скарга по розгляду наступного рішення Комісії була підготовлена юристами ТОВ «Тендерне агентство Радник». Тож у разі необхідності спеціалісти Агентства нададуть відповідну послугу з підготовки скарг та вимог по вартості від 1 800,00 грн.

Обставини розгляду скарги. 

Замовником здійснювалась закупівля товару та встановлено технічні вимоги до предмета закупівлі за деякими показниками характеристик із визначенням «не більше» та «не менше». 

У складі своєї тендерної пропозиції учасник надав довідку, в якій відобразив відомості технічних вимог тендерної документації як відповідність запропонованого товару за неконкретними показниками характеристик із визначенням «не більше» та «не менше».

Вважаючи таке відображення показників технічних характеристик тендерної пропозиції невідповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, замовник відхилив пропозицію цього учасника з підстави абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей

Позиція скаржника.

Вважаючи таке рішення про відхилення своєї тендерної пропозиції неправомірним, скаржник просив Комісію зобов’язати замовника скасувати згадане рішення. Скаржник зазначає, що тендерна документації не містила окремих вимог щодо відображення інформації в документах тендерної пропозиції, її повноти та відображення саме точних показників без зазначення виразів «не менше» чи «не більше». Також наголосив, що відображення технічних характеристик тендерної пропозиції таким чином не визначають невідповідність технічній специфікації за жодним показником технічних вимог.

Позиція Комісії.

Ознайомившись з умовами тендерної документації та інформацією тендерної пропозиції скаржника, Комісія дійшла висновку, що тендерна документація не містить окремої вимоги щодо необхідності зазначення саме конкретних характеристик товару. Зі свого боку замовник не довів, що запропоновані скаржником якісні характеристики не відповідають вимогам документації в цій частині та, відповідно, пропозиція скаржника була неправомірно відхилена.

Коментар.

З викладеного, зокрема зі змісту опрацьованих рішень Комісії, вбачається, що учасник повинен правильно розуміти вимоги замовника, а замовник повинен коректно  їх трактувати і дотримуватись, особливо при розгляді пропозицій учасників, оскільки не можна вважати помилкою чи невідповідністю тендерної пропозиції вимогам, які не були встановлені умовами закупівлі.

Учасникам же нагадаю про негласне правило публічних закупівель «не змінена чи неоскаржена на кінець періоду подачі пропозицій вимога тендерної документації є обов’язковою до виконання». Тобто якщо вимогу щодо надання інформації чи документів про конкретні технічні характеристики запропонованого учасником товару виконати повністю чи частково неможливо, учаснику слід оскаржувати таку вимогу, оскільки невідповідність пропозиції такій вимозі є невідповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, яка не виправляється в порядку пункту 43 Особливостей.

Спеціально для замовників Академія Радник підготувала онлайн-семінар «Планування та особливості закупівлі енергоносіїв на 2024 рік», який допоможе розібратися, як закупляти природний газ та електричну енергію на 2024 рік. Не проґавте можливості першими довідатися тонкощі проведення обов’язкових закупівель енергоносіїв.

image

image

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»