Спрощена закупівля: що змінилося?

Спрощена закупівля: що змінилося?

26.06.2021 набрали чинності зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), внесені Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX. Сьогодні ми з вами розглянемо, які зміни відбулися в Законі щодо проведення спрощеної закупівлі.

  1. Строки для проведення закупівлі

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 14 Закону в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, що оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону, обов’язково зазначається період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель).

Відповідно до пункту 9 частини 3 статті 14 Закону в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, що оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону, обов’язково зазначається кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю).

Зазначеними змінами конкретизовано, з якого моменту починається період уточнення інформації  про закупівлю та з якого моменту починається період подання пропозицій. Тобто при оголошенні спрощеної закупівлі замовник повинен зазначити в електронній системі закупівель період уточнення інформації, який повинен становити не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель, та період подання пропозицій, який починається після періоду уточнення інформації та повинен становити не менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю.

Однак у пункті 2 частини 1 статті 10 Закону зазначено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю — не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

Враховуючи наведене, рекомендуємо під час оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі дотримуватися зазначених строків і слідкувати за тим, щоб з моменту оголошення спрощеної закупівлі і до кінцевого строку подання пропозицій було не менше ніж шість робочих днів.

  1. Підстави для відхилення

Відповідно до пункту 4 частини 13 статті 14 Закону замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Тепер замовник, застосовуючи наведений пункт, може відхилити пропозицію учасника тільки у разі, якщо учасник відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю, протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі. У цій редакції відсутня можливість відхилити учасника через неукладення договору з боку учасника більше двох разів із замовником протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

  1. Строк для укладення договору про закупівлю

Відповідно до абзацу 1 частини 15 статті 14 Закону замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

Враховуючи наведені зміни, починаючи з 26.06.2021 замовник може укладати договір про закупівлю з результатом спрощеної закупівлі вже починаючи з наступного дня після визначення переможця спрощеної закупівлі та оприлюднення повідомлення про намір укласти договір в електронній системі закупівель, але не пізніше ніж через 20 днів.

  1. Документи, які надаються переможцем закупівлі

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону переможець процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

У разі якщо переможцем процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Отже, тепер у спрощеній закупівлі переможець повинен надавати вищезазначені документи під час укладення договору про закупівлю.

Слідкуйте за змінами в законодавстві про публічні закупівлі та проводьте спрощені закупівлі правильно.

Дата публікації: 23.07.2021