Строки для реєстрації договорів у Казначействі

Строки для реєстрації договорів у Казначействі

Інколи у замовників виникає питання: протягом якого строку після укладення договору реєструвати його в Казначействі? Розглянемо його в цій статті.

Процедуру та строки реєстрації бюджетних зобов’язань регулює Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 2  Бюджетного кодексу бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Тобто, коли замовник укладає договір на придбання товарів, робіт або послуг, він бере на себе зобов’язання здійснити оплату згідно з умовами договору. Це і є взяття бюджетних зобов’язань.

Відповідно до  абзацу 1 пункту 2.2 Порядку розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 Порядку (далі — Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Згідно з даною нормою замовники повинні зареєструвати договори в Казначействі протягом 7 робочих днів з дати їх укладення. У цьому разі мова йде про договори, які укладаються за результатами закупівлі без застосування електронної системи закупівель або допорогової закупівлі, або закупівлі через електронний каталог (ProZorro Market).

Відповідно до  абзацу 2 пункту 2.2 Порядку за умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовується процедура закупівлі / спрощена закупівля товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу першого пункту 2.2 Порядку протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі / звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Тобто у разі, якщо замовник провів процедуру закупівлі або спрощену закупівлю, то реєструвати договір про закупівлю в Казначействі потрібно протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі / звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель (дані електронні документи формуються в електронній системі закупівель автоматично в день завершення замовником спрощеної закупівлі / процедури закупівлі). Звичайно ж, реєстрація бюджетного зобов’язання відбувається за умови наявності в обліку кошторису (плану використання бюджетних коштів). У разі, якщо кошторис (план використання бюджетних коштів) не затверджений, реєстрація здійснюється протягом 7 робочих днів з дати взяття його на облік. Це актуально для замовників, які проводять закупівлі на початку року, коли ще не затверджено кошторис.У такому разі можна укласти договір про закупівлю і зареєструвати його протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік кошторису.

Більш детально читайте у статтях:

Реєстрація зобов’язань за договорами, укладеними без застосування спрощеної закупівлі Реєстрація прямих договорів в органах Казначейства Бюджетні зобов’язання за договорами про закупівлю замовників, які реорганізуються

Реєстрація бюджетних зобов’язань щодо закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері інформатизації 

Дата публікації: 16.04.2021