Відповідальність споживача електричної енергії за відхилення від договірних величин споживання

Відповідальність споживача електричної енергії за відхилення від договірних величин споживання

Укладаючи договір про постачання електричної енергії, сторони в обов’язковому порядку погоджують обсяги постачання електричної енергії. Звісно, розрахувати річну потребу з точністю, приміром, до однієї кіловат за годину електричної енергії навряд чи є можливим, а тому бажано, щоб договір містив певні застереження щодо коригування обсягів. Нижче розглянемо спір між замовником та електропостачальником, у якому останній висунув, зокрема, вимогу про стягнення збитків у сумі 9 434,05 грн за використання відповідачем електричної енергії в кількості меншій, ніж було погоджено сторонами у специфікації. 

З матеріалів справи  Верховний Суд встановив, що позивач звернувся з позовом у даній справі про стягнення з відповідача збитків у розмірі 555 884,04 грн (упущеної вигоди), тобто доходів позивача, які він міг би отримати, застосувавши в липні 2019 року тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 07.06.2019 № 954, та збитків у розмірі 9  434,05 грн за відхилення від договірних величин споживання. 

У рішенні суд виділяє наступні важливі моменти, які стосуються спірних відносин:

 1. статтею 15 ЦК України визначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;
 2. одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є відшкодування збитків;
 3. частиною 1 статті 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати в разі належного виконання зобов’язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом;
 4. для застосування такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність усіх чотирьох загальних умов відповідальності, а саме: протиправна поведінка; збитки; причинний зв’язок між протиправною поведінкою та завданими збитками; вина;
 5. за відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає;
 6. пред’явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора обов’язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані в разі належного виконання боржником своїх обов’язків. Наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу ще не є підставою для його стягнення;
 7. між сторонами було підписано акт приймання-передачі без зауважень та заперечень щодо вартості та обсягів спожитої електричної енергії; 
 8. умовами договору не передбачено обов’язку відповідача сплачувати збитки за відхилення від договірних величин споживання. 

У прийнятому рішенні суд звертає увагу на нижченаведені норми законодавства та договору, які вплинули на прийняте рішення. Розставлені судом акценти можуть бути корисними замовникам під час розробки проєкту договору про постачання електричної енергії. Отже, суд звертає увагу на наступне:

 1. як вбачається з матеріалів справи, за умовами пункту 1.2 договору умови цього договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії. Отже, відносини, які виникли між сторонами щодо виконання договору про постачання електричної енергії споживачу, підпадають під правове регулювання Правил роздрібного ринку електричної енергії;
 2. за умовами пункту 6.1.12 договору споживач має право зменшувати обсяг закупівлі та ціну цього договору залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби; у такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього договору;
 3. згідно зі статтею 70 Закону України «Про ринок електричної енергії» усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, 
 4. відповідно до абзацу 10 пункту 5.2.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії електропостачальник має право на отримання від споживача відшкодування збитків, пов’язаних з відхиленням споживача від договірних величин споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період (день, місяць), відповідно до актів законодавства та умов договору;
 5. суд враховує, що за умовами договору відповідач є саме споживачем, який використовує електричну енергію на власні потреби, а тому правовідносини між сторонами врегульовано саме Правилами роздрібного ринку електричної енергії;
 6. дійсно, судами не встановлено обставин щодо вчинення сторонами дій на коригування обсягів споживання замовником електричної енергії у липні 2019 року;
 7. разом з тим відповідно до умов пункту 3.6 договору сторони на власний розсуд передбачили, що позивач не має права вимагати від відповідача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена цим договором та додатками до нього, а в пункті 9.2 договору передбачили, що позивач має право вимагати від відповідача відшкодування збитків, понесених позивачем, виключно в разі: 1) порушення відповідачем строків розрахунків з позивачем; 2) відмови відповідача надати представнику позивача доступ до свого об’єкта, що завдало позивачу збитків, тому суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку щодо відсутності підстав про задоволення вимог позивача про стягнення 9 434,05 грн збитків за позитивний небаланс електричної енергії. 

Враховуючи вищевикладене, цілком імовірним вбачається протилежний фінал в аналогічному спорі — замовник сплачує постачальнику збитки за позитивний небаланс електричної енергії. Очевидно, що саме завдяки положенням договору, підготовленого замовником, останньому вдалося вистояти в даному спорі.

Дата публікації: 16.01.2021