Використання електронної системи закупівель відповідно до наказу ДП «Прозорро» від 20.10.2022 № 25

Використання електронної системи закупівель відповідно до наказу ДП «Прозорро» від 20.10.2022 № 25

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), дають можливість замовнику, відповідно до пункту 11 Особливостей, для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 млн гривень,  використовувати, зокрема, електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель. 

Як це працює?

На виконання норм пункту 11 Особливостей та з метою впорядкування використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування ДП «Прозорро» прийняло наказ № 25 від 20.10.2022 (далі — Наказ № 25), яким затверджено Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі — Інструкція).

Відповідно до  пункту 1 розділу ІІ  Інструкції замовники в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує суму, що встановлена в Особливостях закупівель, а також незамовники в розумінні цього ж Закону при закупівлях на будь-які суми для вибору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом здійснення закупівель через електронний каталог, у порядку, визначеному законодавством, та/або шляхом здійснення закупівель у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеного згідно зі статтею 14 Закону, виключно в частині:

1. оголошення (стаття 10 Закону); 

2. подання пропозицій (підпункт 9 пункту 3 статті 14 Закону); 

3. звернення за роз’ясненням (пункт 7 статті 14 Закону); 

4. звернення з вимогою про усунення порушень (пункт 7 статті 14 Закону); 

5. надання відповідей (пункт 7 статті 14 Закону);

6. оцінки (стаття 29 Закону); 

7. розгляду (пункт 11 статті 14 Закону);

8. відхилення пропозицій (пункт 13 статті 14 Закону); 

9. визначення переможця (пункт 12 статті 14 Закону); 

10. відміни закупівлі (пункт 17 статті 14 Закону).

Під час проведення закупівлі відповідно до Інструкції розгляд пропозицій відбувається відповідно до пунктів 11, 12 статті 14 Закону про публічні закупівлі з урахуванням положень пункту 3 розділу II цієї Інструкції, а саме: якщо замовником під час розгляду пропозиції учасника закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у пропозиції та/або подання яких передбачалося умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі пропозиції та/або подання яких вимагається умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, розуміється у тому числі відсутність у складі пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі (крім випадків відсутності забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником закупівлі у складі його пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі пропозиції.

Тобто під час спрощених закупівель за Наказом № 25 учасникам надана можливість виправляти невідповідності, які було допущено у пропозиції.

Отже, якщо замовник використовує електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, він повинен враховувати статтю 14 Закону та Наказ № 25.

Якщо виникли додаткові питання або потрібна правова допомога в тому чи іншому питанні щодо законодавства у сфері публічних закупівель, скористайтесь послугами Агентства за посиланням https://goszakupka.com.ua/.

Вікторія НЕХТА, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»