Враховуємо нюанси під час встановлення кваліфікаційного критерію наявності працівників відповідної кваліфікації

Враховуємо нюанси під час встановлення кваліфікаційного критерію наявності працівників відповідної кваліфікації

Закон України «Про публічні закупівлі» надає право замовникам вимагати від учасників документального підтвердження інформації про наявність у них працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.   

Проте не завжди документи, подані учасниками у складі їхніх тендерних пропозицій, відповідають вимогам замовника. Як наслідок — результати оскарження процедур закупівель, які вказують на помилки як з боку замовників, так і з боку учасників. Пропоную ознайомитися з найбільш поширеними випадками, що стосуються цього предмета оскарження.

РІШЕННЯ № 1010-р/пк-пз від 17.01.2020

Позиція скаржника:

Скаржник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його пропозиції. Підставою відхилення було таке: «Враховуючи наявність чотирьох працівників, комп’ютерне обладнання вказано для створення умов роботи лише двох працівників. Таким чином, матеріально-технічна база є недостатньою для виконання договору».

Скаржник зазначає, що замовником не вимагалася наявність прив’язки матеріальної бази до кількості працівників учасника. Наявність зазначеного скаржником обладнання є цілком достатньою для поставки товару, що є предметом закупівлі.

Позиція АМКУ:

Для підтвердження учасник повинен надати: довідку, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації підприємства учасника з зазначенням кількості, відповідної спеціальності та стажу роботи за спеціальністю станом на день розкриття пропозиції.

У складі пропозиції скаржника міститься, зокрема: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, відповідно до якої скаржник повідомляє про наявність у нього чотирьох працівників. Документація не містить окремих вимог до кількості / переліку обладнання, яке повинно бути наявне в учасника. Слід зазначити, що замовником не оприлюднено додатки до документації.

Враховуючи викладене, скаржник не порушив умови документації в цій частині та його пропозиція була неправомірно відхилена замовником із зазначеної підстави.

РІШЕННЯ № 8245-р/пк-пз від 16.04.2021

Позиція скаржника:

Скаржник не погоджується з рішенням замовника про визнання переможця процедури закупівлі.

Скаржник зазначає, що учасник не дотримався форми подачі документа для підтвердження інформації про працівників відповідної кваліфікації, чим порушив вимоги даної тендерної документації, а саме: не надав інформацію про спеціальність працівників та стаж роботи за спеціальністю.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що довідка, надана учасником у складі пропозиції, містить усю необхідну інформацію, що вимагалась замовником. Відповідно до переліку формальних помилок формальними вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, відповідно, не є підставою для відхилення пропозиції учасника.

До формальних помилок відноситься неправильна назва документа або форма документа, що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. Відповідно, помилка, допущена учасником у формуванні довідки, відноситься до формальної та такої, що не впливає на зміст тендерної пропозиції.

Позиція АМКУ:

Відповідно до вимог тендерної документації замовник вимагає від учасників  надання довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід відповідно до встановленої форми, від якої учасник не повинен відступати. Форма довідки передбачає інформацію, зокрема, про прізвище, ім’я, по батькові працівника та посаду / спеціальність, стаж роботи за спеціальністю.

У складі пропозиції переможця міститься документ, який містить інформацію про трьох працівників, посади, ПІБ, загальний стаж роботи у будівництві, досвід роботи на цій посаді.

Водночас у наведеній вище довідці відсутня інформація, зокрема, про спеціальність.

Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність у наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги частини 16 статті 29 Закону та частини 9 статті 26 Закону.

РІШЕННЯ № 8176-р/пк-пз від 16.04.2021

Позиція скаржника:

Скаржник не погоджується з рішенням замовника про визнання переможця процедури закупівлі.

Скаржник зазначає, що в складі пропозиції учасника містяться невідповідності / неузгодженості, що підлягають виправленню. Зокрема, в наданій у складі пропозиції довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації зазначається посада працівника – вантажник. Однак відповідно до медичної книжки, що надана учасником на даного працівника, посада даного працівника — комірник.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що учасник у складі пропозиції надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Відповідно до довідки учасник має у своєму штаті працівника вантажника.

Також на підтвердження вимог учасник надав медичну книжку на цього ж працівника, у якій зазначено, що він має результати проходження обов’язкових медичних оглядів.

На розсуд замовника, учасник виконав вимогу документації, оскільки замовником не вимагалося надавати на підтвердження трудовий договір або наказ про призначення працівника та не було вказано вимоги, що зазначена посада у довідці повинна бути вказана у медичній книжці працівника.

Позиція АМКУ:

Замовником для підтвердження наявності в учасника працівників відповідної кваліфікації вимагається надати інформаційну довідку про наявність працівників, які будуть залучені до поставки товару, що є предметом закупівлі, та оригінали медичних книжок на вказаних працівників.

У складі пропозиції переможця містяться, зокрема: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, у якій зазначено інформацію про вантажника, та особиста медична книжка на цього ж працівника.

Документація не містить окремих вимог до оформлення медичних книжок, зокрема, необхідності зазначення посади.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, що працівник не буде залучений як вантажник до поставки товару.

Враховуючи наведене вище, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

РІШЕННЯ № 7789-р/пк-пз від 13.04.2021

Позиція скаржника:

Скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо відхилення його пропозиції.

Підставою відхилення було таке: «Відповідно до тендерної документації учасник надає копію штатного розпису та копії трудових книжок, які зазначені у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, при цьому не надано копії трудових книжок працівників, які працюють в учасника за основним місцем роботи, по посадах, які зазначені в наданому штатному розписі.

Скаржник зазначає, що він надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені до виконання зобов’язань за предметом торгів, а також копію штатного розпису та копії трудових книжок працівників, зазначених у довідці та які працюють в учасника за основним місцем роботи. Тобто повністю виконав вимогу замовника.

Скаржник, посилаючись на пункт 9 статті 26 Закону, зазначає, що в разі, якщо замовник знайшов би невідповідності, то він повинен був надати можливість скаржнику усунути ці невідповідності.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що скаржником надано сканкопії трудових книжок лише тих працівників, що зазначені в довідці, а не всіх працівників, що працюють в учасника за основним місцем роботи згідно із штатним розкладом учасника.

Позиція АМКУ:

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання учасником копій трудових книжок працівників саме за посадами, зазначеними в наданому штатному розписі, а також окремих вимог щодо необхідності надання учасником наведених вище трудових книжок саме на всіх працівників учасника.

Враховуючи вищевикладене, пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Отже, підсумовуючи вищевикладену практику органу оскарження, доходимо висновку, що замовникам слід детальніше аналізувати пропозиції учасників та уважніше прописувати вимоги до документів на підтвердження відповідної кваліфікації працівників. Учасникам, у свою чергу, — прискіпливіше вивчати тендерну документацію замовників для уникнення випадків невідповідності вимогам.

Дата публікації: 10.12.2021