Встановлюємо вимоги до учасників при закупівлі робіт

Встановлюємо вимоги до учасників при закупівлі робіт

В цій публікації розглянемо алгоритм встановлення вимоги до учасника, за умови виконання якої учасником замовник вважатиме за можливе допустити учасника до виконання, наприклад, робіт з капітального ремонту дорожнього покриття.

Зважаючи на обов’язок замовника дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель, зокрема – принципу ефективності, та з метою отримання належного результату закупівлі доцільним є встановлення до учасників хоча б тих вимог, які вже визначені в нормативних актах та регулюють діяльність суб’єкта господарювання. 

Так, постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок). З назви Порядку зрозуміло, що є певні роботи і техніка, які вважаються небезпечними, а тому державою встановлюються певні вимоги до суб’єктів господарювання, які виконують такі небезпечні роботи та експлуатують небезпечну техніку. Відповідно, підтвердженням дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства буде певний документ, який замовник може вимагати до подання учасниками в складі тендерної пропозиції. 

Разом з тим, з одного боку – відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»  (далі – Закон) тендерна документація може містити інформацію, вимоги, наявність якихпередбачена законодавством та які замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації, а з іншого боку – відповідно до частини 4 тієї ж статті, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною та оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

Зважаючи на вище зазначене, вимога замовника щодо можливості учасника виконувати небезпечні роботи та експлуатувати небезпечну техніку, по-перше, не повинна мати дискримінаційний характер, а по-друге – повинна бути сформована з урахуванням критерію публічності та доступності. 

Наприклад, на підставі даних проектно-кошторисної документації замовником з’ясовано, що під час ремонту будуть здійснюватися зварювальні роботи. 

Згідно до Порядку в редакції від 12.03.2020 зварювальні роботи віднесено до робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі деклараціївідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. В той же час, згідно того ж Порядку, але в редакції від 04.03.2016, зазначені роботи виконувались на підставі дозволу. При цьому, дозвіл видавався на 5 років. В подальшому, з прийняттям змін до Порядку, він автоматично не скасовувався і, якщо термін дії дозволу не закінчився, є чинним. 

Не зважаючи на те, що згідно діючої редакції Порядку для виконання зварювальних робіт необхідна декларація, замовнику потрібно пам’ятати про заборону дискримінації учасників, а тому до торгів повинні бути допущені також суб’єкти господарювання, які мають дозвіл, який діє в період виконання робіт. 

Отже, на даному етапі ми з’ясували, що належним підтвердженням можливості учасника виконувати зварювальні роботи є дозвіл чи декларація. Тепер нам залишилося визначитися, яким же саме чином ми будемо вимагати підтвердження наявності в учасника дозволу чи декларації. 

Як вже зазначалось, відповідно до частини 4 статті 22 Закону замовникам забороняється вимагати документальне підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. Постановою КМУ №835 від 21.10.2015 затверджено Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі – Положення). 

Щоб визначитися з питанням, яким же чином вимагати від учасника дозвіл або декларацію, необхідно здійснити пошук по Положенню та з’ясувати, чи є в переліку  наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, дозвіл чи декларація, які пов’язані з небезпечними роботами. 

За результатами пошуку з’ясовуємо, що Держпраці оприлюднює Перелік дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Додатковий пошук спрямовує нас на інформаційну систему «Реєстр дозволів» за адресою. За допомогою даного реєстру дозволів замовник самостійно може пересвідчитись у наявності чи відсутності дозволу на зварювальні роботи в учасника, а тому вимагати дозвіл чи копію дозволу тощо замовник не може*. 

Що стосується декларації, то деякі територіальні органи Держпраці на своїх сторінках в Інтернеті розміщують копії декларацій суб’єктів господарювання. Але оскільки, відповідно до Положення, декларації не підлягають оприлюдненню саме у формі відкритих  даних, то замовник має право запросити копію декларації. 

Підсумовуючи, робимо висновок, що вимога про можливість учасника виконувати зварювальні роботи може бути викладена наступним чином: 

«У складі тендерної пропозиції учасники подають:Достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми, в якій необхідно зазначити дані про наявність чинного на період виконання робіт дозволу на зварювальні роботи, або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці учасника/субпідрядника на роботи підвищеної небезпеки (згідно  «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107), а саме – на зварювальні роботи.»

Ми розглянули встановлення вимоги щодо лише одного виду небезпечних робіт, але якщо виконання ремонту передбачатиме ще інші небезпечні роботи чи використання небезпечної техніки, то замовник може розширити перелік небезпечних робіт, можливість виконання яких повинен буде підтверджувати учасник. 

Насамкінець необхідно відмітити, що відповідно до пункту 20 Порядку Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  (далі – ЄДР) відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку. Але оскільки наразі порядку немає, то відповідно немає і даних про дозволи (зареєстровані декларації) в ЄДР,  а тому вище сформована вимога буде актуальною до моменту реалізації порядку публікації даних про дозволи та декларації в ЄДР. 

Після появи інформації в ЄДР, в залежності від змісту інформації, вимогу необхідно буде переглянути. 

*Якщо замовник встановить вимогу про надання дозволу чи копії дозволу тощо, то відповідно до частини 1 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення такі дії замовника можуть бути кваліфіковані як складання  тендерної документації не у відповідності із вимогами Закону, за що передбачено штраф у розмірі 1700 грн., а за повторне вчинення порушення протягом року штраф буде вже в два рази більший.

Дата публікації: 14.08.2020