Як не припуститися помилки при оформленні банківської гарантії

Як не припуститися помилки при оформленні банківської гарантії

Останнім часом спостерігається невтішна тенденція до неправильного оформлення  банківських гарантій, які не відповідають умовам тендерної документації та слугують підставою для відхилення пропозиції учасників, а іноді й призводять до відміни торгів. 

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції.

Тобто замовник вправі вимагати від усіх учасників внесення тендерного забезпечення тендерної пропозиції, що надається у вигляді гарантії.

Суть вимоги щодо забезпечення полягає в гарантуванні замовнику захисту від «несерйозних» учасників.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі проведення тендеру на закупівлю робіт та 3% —  у разі проведення тендеру на закупівлю товарів чи послуг.

Отже, замовник самостійно в тендерній документації визначає конкретний розмір забезпечення тендерної пропозиції. 

Нижче детальніше розглянемо приклади допущення учасниками помилок під час оформлення банківських гарантій.

Рішення № 9261-р/пк-пз від 27.04.2021

За результатами розгляду тендерної пропозиції встановлено, що тендерна пропозиція скаржника не відповідає вимогам тендерної документації, оскільки надана ним гарантія містить такі суттєві умови, як: «Права по цій гарантії можуть бути передані третім особам лише за нашою письмовою згодою» та «передача бенефіціаром та/або іншою особою вимоги за гарантією установі зв’язку до закінчення останнього дня строку дії гарантії не може розцінюватися як своєчасне пред’явлення такої вимоги, якщо така вимога отримана гарантом після закінчення строку дії гарантії», що суперечать вимогам документації (текст банківської гарантії не може містити умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім прострочення подання вимоги)).   

Враховуючи вищевикладене, забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у документації до такого забезпечення пропозиції.

Позиція скаржника:

Скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо відхилення своєї пропозиції та зазначає, що на виконання вимог документації надав документ, у якому міститься банківська гарантія, яка повністю відповідає вимогам замовника, які були встановлені до оформлення банківської гарантії, та не містить умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім прострочення подання вимоги). Будь-які інші вимоги про текст банківської гарантії замовником у тендерній документації не встановлено. Відповідно, вимога замовника виконана у повному обсязі.

Скаржник підтверджує, що надана гарантія містить всі необхідні реквізити, визначені Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах та повністю відповідає умовам та вимогам до забезпечення тендерної пропозиції, що встановлені документацію замовника.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що у тендерній документації чітко зазначено: «Текст банківської гарантії не може містити умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім прострочення подання вимоги)».

Водночас у зазначеному пункті встановлено: «Тендерні пропозиції, які не відповідають вимогам тендерної документації, відхиляються замовником».

Позиція АМКУ:

Пропозиція скаржника була правомірно відхилена.

Рішення № 20739-р/пк-пз від 13.09.2021

Скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо допущення до аукціону пропозиції учасника.

Позиція скаржника:

Скаржник зазначає, що учасником процедури закупівлі у складі пропозиції надано забезпечення тендерної пропозиції.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» гарантія повинна містити, зокрема, такий реквізит, як назва валюти, у якій надається гарантія.

Також відповідно до  наказу № 2628 від 14.12.2020 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» передбачено, що у реквізитах гарантії «назва валюти, у якій надається гарантія» зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 № 34.

У банківській гарантії забезпечення тендерної пропозиції учасника вказано, що валюта гарантії — 980, UAH; назва валюти, у якій надається гарантія: гривня.

Скаржник зазначає, що згідно з наданою випискою за особистими рахунками валюта забезпечення тендерної пропозиції — 978/EUR (євро), отже, неправильно вказано назву валюти, у якій надається гарантія.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що назва валюти, у якій надається гарантія, — гривня. Згідно з випискою по особистому рахунку учасником внесено забезпечення тендерної пропозиції у розмірі 136 000,00 EUR, що в свою чергу еквівалентно 4 341 560,00 грн, тобто в межах суми, передбаченої умовами тендерної документації, банківська гарантія учасника передбачена на суму 3 748 650,00 грн.

Таким чином, назву валюти, у якій надається гарантія, вказано правильно, а саме вказано валюту гарантії 980, UAH (гривня).

Позиція АМКУ:

У замовника наявні підстави для відхилення пропозиції учасника.

Рішення № 17664-р/пк-пз від 02.08.2021

Скаржник не погоджується з рішенням замовника про визначення переможця процедури закупівлі.

Позиція скаржника:

Скаржник зазначає, що відповідно до вимог до забезпечення тендерної пропозиції у реквізитах гарантії щодо повного найменування гаранта зазначається адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи.

Водночас банківська гарантія, надана переможцем, містить адресу електронної пошти гаранта, однак не містить адреси електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи.

Відповідно до наказу № 2628 реквізити гарантії, визначені у формі, є обов’язковими для складання гарантії: строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях.

Однак в банківській гарантії, яку надав переможець, визначено строк сплати коштів за гарантією, а саме не конкретизовано цей строк в робочих чи банківських днях. При цьому поняття «робочий день» не є тотожним поняттю «банківський день».

Крім того, в банківській гарантії переможця в інформації щодо повного найменування юридичної особи бенефіціара вказана його неповна назва, а отже дана банківська гарантія не відповідає встановленим вимогам.

Позиція замовника:

Замовник не надав пояснень щодо цього питання.

Позиція АМКУ:

Забезпечення пропозиції переможця не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення пропозиції переможця.

Підбиваючи підсумок, розуміємо, що для уникнення помилок при оформленні тендерної пропозиції учасникам потрібно ретельно перевіряти текст гарантії у момент отримання її від гаранта, а також уважно читати вимоги замовника до забезпечення тендерної пропозиції.

Вдалих вам закупівель!

Дата публікації: 19.11.2021