Якісна та ефективна закупівля послуг шкільного харчування: на що слід зважати

Якісна та ефективна закупівля послуг шкільного харчування: на що слід зважати

Дата публікації: 20.12.2019

На що зважати під час таких закупівель та які вимоги доцільно прописати в тендерній документації, аби ефективно провести закупівлю та задовольнити потребу в якісному харчуванні учнів, — розповімо докладно.

Є три основних етапи :

 1. Визначення предмета закупівлі. 
 2. Очікувана вартість — без ПДВ. 

Під час закупівлі послуг шкільного харчування необхідно брати до уваги вимоги нормативно-правових актів, які відповідають за якість харчування:

 1. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (зі змінами);
 2. Постанову КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами);
 3. Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ і МОН від 01.06.2005 № 242/329;
 4. Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого Постановою КМУ від 02.02.2011 № 116 (зі змінами).

1. Визначення предмета закупівлі

Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі (далі — Порядок), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454, який установлює спосіб визначення замовником предмета закупівлі відповідно до положень Закону, предмет закупівлі товарів і послуг визначає замовник згідно з пунктом 17 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Основний словник базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр, своєю чергою, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту.

Так, звернемося до розділу «55000000-0 Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі».

Він складається з таких груп: 

Своєю чергою, група 55500000-5 поділена на класи:

«55510000-8 Послуги їдалень»;

«55520000-1 Кейтерингові послуги».

Щоб правильно вибрати код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» щодо закупівлі послуг з організації шкільного харчування, необхідно зважати на пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 116 «Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»: «Харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах здійснюється за місцем виховання, навчання або на підприємствах громадського харчування, з якими засновником (власником) відповідного навчального закладу укладено договір», а також пункт 11 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах № 242/329, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 01.06.2005: «Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах забезпечується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються готові страви від підприємства громадського харчування. Між засновником (власником) і організаціями (підприємствами), які здійснюють харчування, укладаються угоди за погодженням з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби».

Отже, якщо харчування учнів здійснюється за місцем виховання, навчання (у приміщені навчального закладу), то обираємо код 55520000-1 Кейтерингові послуги, куди входить категорія 55523100-3 Послуги з організації шкільного харчування із зазначенням конкретної назви закупівлі (наприклад: послугишкільного харчування).

Якщо харчування учнів відбувається на підприємствах громадського харчування (поза місцем виховання, навчання), то обираємо код 55510000-8 Послуги їдалень із зазначенням конкретної назви закупівлі (наприклад: послуги з організації шкільного харчування).

Але є ще випадки, коли за місцем виховання, навчання (у приміщені навчального закладу) відбувається лише харчування учнів, а умов для приготування їжі не передбачено. У цьому випадкові приготування їжі відбувається в приміщені постачальника, який постачає вже готову їжу до місця виховання, навчання. Тоді можна використовувати код 55520000-1 Кейтерингові послуги або 55320000-9 Послуги з організації харчування із зазначенням конкретної назви (наприклад: послуги з організації шкільного харчування). 

2. Визначення очікуваної вартості «з» ПДВ чи «без» ПДВ

Передусім при визначенні очікуваної вартості «з» ПДВ чи «без» ПДВ необхідно зважати на пункт 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 116 «Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»: «Від обкладення податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах у межах затверджених норм харчування в грамах, а для тих учнів, для яких не встановлено норми харчування в грамах, — у межах визначеної грошової норми».

Тож при оприлюдненні оголошення щодо закупівлі послуг з організації шкільного харчування в полі «Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі» необхідно зазначити «без ПДВ».

3. Установлення кваліфікаційних критеріїв

Згідно з ч. 2 ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:

 1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України; 
 2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 
 3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; 
 4. наявність фінансової спроможності [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами].

Зокрема, замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, а також перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям. Крім того, пунктом 3 статті 22 Закону визначено, що тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідним до неї включити.

Наприклад:

 1. надати інформацію про наявність (володіння, користування тощо) складських приміщень для зберігання харчових продуктів та продовольчої сировини;
 2. надати інформацію щодо відповідності складських приміщень вимогам до зберігання асортименту харчових продуктів;
 3. підтвердження облаштування складських приміщень обладнанням для зберігання харчових продуктів та продовольчої сировини, що швидко псуються (холодильне обладнання), а також наявності функціональних стелажів у місцях зберігання товарів;
 4. підтвердження наявності автотранспорту, яким той перевозитиме харчові продукти;
 5. надати інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації (освіта, підвищення кваліфікації, розряд);
 6. вимога надати медичні книжки працівників, які будуть залучені до послуг, що є предметом закупівлі. Такі медичні книжки повинні мати відмітку про плановий медичний огляд, дійсний на дату подання тендерних пропозицій;
 7. наявність досвіду виконання аналогічного договору. 

Дата публікації: 20.12.2019