Забезпечення тендерної пропозиції щодо іншої закупівлі

Забезпечення тендерної пропозиції щодо іншої закупівлі

Досить часто перед замовником постає така дилема: що робити, коли учасник надав забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківської гарантії (далі — гарантія), проте в самій гарантії міститься посилання на номер оголошення іншої закупівлі? Чи вважається наданою така гарантія та чи можна в цьому разі давати учаснику виправляти невідповідність e гарантії?  

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»↗ (далі — Закон) забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції — надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

Відповідно до пункту 15 частини 2 статті 22 Закону замовником у тендерній документації зазначаються відомості, зокрема щодо розміру та умов надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати).

Пунктом 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178↗  (далі — Особливості), визначено, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей замовники застосовують положення, зокрема, статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 цих особливостей.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції. У разі, якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, зокрема розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції/пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.

Згідно з пунктом 43 Особливостей,  якщо замовник під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявив невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Тож на прикладі рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія) спробуємо знайти відповіді на ці питання.

Рішення Колегії № 5894-р/пк-пз від 03.05.2023 , оголошення UA-2023-04-04-009064-a

Вимога тендерної документації: пунктом 2 розділу 3 тендерної документації передбачено, зокрема, що тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлено з огляду на очікувану вартість предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами).

Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) банку-гаранта. Файл з КЕП (створюється програмним комплексом, наприклад файл у форматі .p7s) при завантаженні документів повинен бути доступний для перегляду та перевірки замовником шляхом завантаження у відповідний програмний комплекс, у якому підпис накладений.

У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав КЕП.

Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Банківська гарантія має містити реквізити та бути оформлена відповідно до вимог  наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  № 2628 від 14.12.2020 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції», Положення «Про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 за № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5).

Учасникам заборонено відступати від форми гарантії.   

Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 10 000,00 грн (десять тисяч  гривень 00 копійок) (без ПДВ). Сума гарантії залишається незмінною.

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2628 від 14.12.2020 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» міститься така інформація, зокрема:

ВИМОГИ до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції 

1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — гарантія), банками, іншими фінансовими установами та страховими організаціями (далі — гарант). 

2. Реквізити гарантії, визначені у формі, є обов’язковими для складання гарантії. 

3. У реквізитах гарантії: 

8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 

9) в інформації щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються: дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі; назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

У складі тендерної пропозиції переможця надано, зокрема: 

Банківська гарантія з датою видачі 24.03.2023, із зазначенням такої інформації: «Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі: Унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, присвоєний електронною системою закупівель: № UA2023-03-14-002890-a, оприлюднене на авторизованій уповноваженим органом електронній системі закупівель (інформаційно-телекомунікаційна система "PROZORRO") за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-14-002890-a». 

Проте, відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі Уповноваженого органу, номер оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу: UA-2023-04-04-009064-a, щодо якої учасниками необхідно було подати забезпечення тендерної пропозиції. 

Отже, в наданій переможцем гарантії зазначено номер оголошення іншої закупівлі.  

Замовник розмістив на вебпорталі Уповноваженого органу вимогу про усунення невідповідностей: «Надати шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнені або нові документи: 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації: електронна банківська гарантія у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) банку-гаранта до даної закупівлі № (ID)UA-2023-04-04-009064-a». 

Переможцем, на усунення невідповідностей, надано банківську гарантію з датою видачі 18.04.2023, із зазначенням номера оголошення вже потрібної процедури закупівлі: «Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі: Унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, присвоєний електронною системою закупівель: № UA2023-04-04-009064-a, оприлюднене на авторизованій уповноваженим органом електронній системі закупівель (інформаційно-телекомунікаційна система "PROZORRO") за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-009064-a».

Якщо вам потрібна допомога під час проведення закупівель, скористайтесь послугою Агентства  «Тендерний супровід закупівель на боці замовника».

Позиція Колегії: «Разом з тим у складі Пропозиції Переможця відсутня банківська гарантія із зазначенням реквізитів саме за даною Процедурою закупівлі. За таких умов Переможець не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 

Разом з тим, наведені вище документи не відносяться до документів, визначених пунктом 40 Особливостей.

Разом з тим, Замовник не мав права звертатись до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 40 Особливостей щодо наведених вище документів.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на вебпорталі Уповноваженого органу, кінцевий строк подання Пропозицій — 13.04.2023. Враховуючи наведене, зазначені вище документи, що надані після кінцевого строку подання Пропозицій, не можуть вважатись такими, що надані у складі Пропозиції до кінцевого строку подання Пропозицій. 

Враховуючи викладене, Переможець не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 

Відповідно до пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли, зокрема, учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення Пропозиції Переможця, визначені підпунктом 1 пункту 41 Особливостей».

Отже, якщо учасник надав забезпечення тендерної пропозиції щодо іншої процедури закупівлі, то з позиції АМКУ це не є підставою для виправлення невідповідностей.

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, рекомендуємо взяти участь у навчанні  «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників», яке буде проводити Академія Радник 06–07.06.2024.

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник