Закреслення даних під час внесення змін до тендерної документації. Практика АМКУ та ДАСУ

Закреслення даних під час внесення змін до тендерної документації. Практика АМКУ та ДАСУ

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922) замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону № 922, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Редакція Закону № 922 до 19.04.2020 містила цю норму в статті 23, яка також включала умову, що положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. До редакції Закону № 922 з 19.04.2020 цю частину норми не включено.

Хоча нова редакція Закону № 922 діє вже понад півтора року, доволі часто замовники продовжують встановлювати умови закупівлі із застосуванням вищезазначеної редакції норми абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону № 922 в редакції до 19.04.2020, або при внесенні змін до тендерної документації положення, до яких вносять зміни, відображають у вигляді закреслених даних.

Проте чи допустимі такі дії замовника?

Згідно з частиною 3 статті 22 Закону № 922 тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Як ми бачимо з викладеного вище, чинна норма абзацу 2 частини 2 статті 24 Закону № 922 не містить умови щодо відображення положень тендерної документації, до яких вносяться зміни, у вигляді закреслених даних.

Тобто встановлення умов закупівлі із застосуванням згаданої редакції норми абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону № 922 в редакції до 19.04.2020 не відповідає та не узгоджується з чинною редакцією Закону № 922.

Такої ж позиції дотримуються органи фінансового контролю, зокрема Східний офіс Держаудитслужби згідно з висновком про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-08-09-004608-a від 18.10.2021.

Позиція Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо нашого питання така сама, як і позиція органів фінансового контролю, проте Колегія допускає моменти, за якими положення нової редакції тендерної документації, відображені у вигляді закреслених даних, можна вважати положеннями, які виключені і не підлягають виконанню.

Так, за рішеннями Колегії від 28.12.2021 № 28418-р/пк-пз, від 07.12.2021 № 27153-р/пк-пз та іншими рішеннями у випадках, якщо нову редакцію тендерної документації оприлюднено з частково закресленими даними, і якщо окремо це буде обґрунтовано замовником, можна вважати такі закреслені дані як внесення змін до умов закупівлі.

Враховуючи викладене, замовники не повинні встановлювати в тендерній документації умови, згідно з якими положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних, а також відображати у змінах до тендерної документації положення у вигляді закреслених даних.

Дата публікації: 28.01.2022