Закуповуємо роботи з капітального ремонту: на що звернути увагу замовникові

Закуповуємо роботи з капітального ремонту: на що звернути увагу замовникові

Досить часто звучить питання: «Що потрібно мати замовнику при закупівлі робіт із капітального ремонту, як визначити їх об’єм та вартість?».

Щоб дати відповідь на це важливе питання, у першу чергу необхідно зрозуміти, що таке капітальний ремонт.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) роботи — розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Крім цього, статтею 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» визначено, що будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до пункту 3.2 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі — ДБН А.2.2-3-2014) до будівництва належить нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва.

Відповідно до пункту 3.7 ДБН А.2.2-3-2014 капітальний ремонт — це сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що будівництво — нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва.

Водночас об’єкт будівництва згідно з пунктом 3.12 ДБН А.2.2-3-2014 — це будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» до об’єктів архітектурної діяльності (об’єктів архітектури) належать будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Отже, капітальний ремонт — це роботи, які належать до будівництва об’єкта архітектури.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» капітальний ремонт  здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації.

Що ж таке проектна документація?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» проект — документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає будівельним нормам і правилам.

Пунктом 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Відповідно до пункту 3.17 ДБН А.2.2-3-2014 проектна документація — це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Отже, для закупівлі робіт з капітального ремонту замовнику потрібно мати проектну документацію, щоб визначити, зокрема, об’ємно-планувальні рішення та вартісні показники.

Порядок розроблення проектної документації затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (далі — Порядок № 45), який визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування.

Норми ДБН А.2.2-3-2014  встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (далі — ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування.

Відповідно до пункту  8.4 ДБН А.2.2-3-2014 визначено, що, зокрема, при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.

А також відповідно до пункту 11.3. Порядку № 45 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація, що має бути передбачено завданням на проектування.

У цьому випадку дефектний акт і кошторисна документація становлять проєктну документацію об’єкта будівництва.

Завершальною стадією розроблення проектної документації є експертиза. Відповідно до статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність»  експертиза — це діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих звітів.

Відповідно до пункту 4 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які:

1) за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, — щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, — в частині міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;

3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, — щодо кошторисної частини проектної документації;

4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля.

За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині, або окремих розділів проектної документації.

Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 № 560 (далі — Постанова № 560).

Але водночас абзацом 8 пункту 10 Постанови № 560 встановлено: у разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого (якої) входять об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.

Отже, щоб закупити роботи з капітального ремонту, визначити їх обсяг та вартість, замовнику потрібна проектна документація, яка повинна пройти експертизу, якщо це передбачено законодавством.

Дата публікації: 06.08.2021