Замовник вимагає зазначити інформацію про технології — учасник повинен показати інформацію про технології

Замовник вимагає зазначити інформацію про технології — учасник повинен показати інформацію про технології

Враховуючи приписи пункту 1 частини 2 статті 16 і пункту 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗), а також пункту 28 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), замовник може встановити в умовах тендерної документації процедури закупівлі вимоги щодо підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».

У публікації порталу RADNUK.COM.UA↗ «Визначення „технології“ для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію↗» за практикою органу оскарження ми дещо визначились, як замовнику правильно та допустимо встановлювати наведений кваліфікаційний критерій, у тому числі в частині визначення вимог щодо технологій, а також яким чином діяти учаснику при поданні тендерної пропозиції, коли замовник вимагає, проте не конкретизує визначення технологій. 

Водночас, якщо замовник вимагає надання учасником у складі тендерної пропозиції довідки про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, то учасник повинен надати таку довідку, у якій має повідомити про наявність в нього обладнання, матеріально-технічної бази та ТЕХНОЛОГІЙ. Тобто не упускаючи цю інформацію.

Для прикладу в цій частині проаналізуємо позицію Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Комісія) згідно з рішенням від 12.04.2024 № 6575-р/пк-пз (закупівля UA-2024-03-19-007670-a ↗).

Обставини оскарження

На підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» учасник повинен надати довідку про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, технологій, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі. При цьому така вимога не визначала конкретного переліку обладнання, матеріально-технічної бази чи технологій, що повинен учасник висвітлити в довідці.

У складі своєї пропозиції учасник надав довідку про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням переліку майна.

Оскільки наведена довідка не містила інформації про наявність технологій, необхідних для виконання робіт, а також окремо не було надано подібної довідки, замовник визначив таке порушення як невідповідність та в порядку пункту 43 Особливостей↗ надав такому учаснику можливість виправити згадану невідповідність.

У строк, визначений частиною 9 статті 26 Закону↗, учасник завантажив через електронну систему закупівель оновлену довідку про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази, технологій, необхідних для виконання робіт, у якій також відобразив перелік майна, який був і в попередній довідці. 

Вважаючи, що за оновленою довідкою все ж таки не надано інформації про технології, необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі, тобто не виправлено невідповідність, замовник відхилив пропозицію учасника з підстави абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей↗.

Позиція скаржника

Вважаючи рішення про відхилення своєї пропозиції неправомірним, скаржник просив Комісію зобов’язати замовника скасувати таке рішення. Скаржник зазначив, що на виправлення невідповідностей надав довідку з інформацією, що вимагалась умовами закупівлі. Також наголосив, що замовником не вимагалося зазначення будь-якої конкретної технології, необхідної для виконання робіт, з огляду на що скаржнику незрозумілий зміст вимог замовника. У підсумку визначив, що за своєю повнотою оновлена довідка повністю виконує вимогу замовника.

Позиція Комісії

Комісія зупинилась на правильних діях замовника щодо надання скаржнику вимоги про виправлення невідповідності, оскільки в складі пропозиції скаржника була відсутня довідка про технології. Взявши до уваги умови закупівлі та оновлену довідку скаржника, Комісія дійшла висновку, що тендерна документація не містить визначення терміна «технології», а замовник, відповідно, не довів, що надана скаржником виправлена довідка не містить в собі технологій, необхідних для виконання робіт. Таким чином, пропозиція скаржника відхилена неправомірно в цій частині.

Коментар

З наведеного рішення органу оскарження можна зробити висновок, на що наголошено і вище, що коли вимагають інформацію про технології (навіть без конкретизації) для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію, учаснику слід вказувати в тендерній пропозиції про її наявність, умовно якою б та технологія не була.

Щоб уникнути зайвого клопоту в аналізі тієї чи іншої вимоги тендерної документації та підготувати пропозицію для участі в закупівлі належним чином, замовляйте послугу ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ «Підготовка пропозиції» вартістю від 4 450,00 грн.

Академія Радник↗ представляє модульний онлайн-курс «Експерт з публічних закупівель», який допоможе уповноваженим особам набути необхідних знань та навичок для ефективного проведення закупівель відповідно до чинного законодавства.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»