Здійснюємо попередню оплату за бюджетні кошти по-новому із січня 2020 року

Здійснюємо попередню оплату за бюджетні кошти по-новому із січня 2020 року

Першого січня 2020 року втратила чинність Постанова КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі — Постанова № 117), натомість набула чинності Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі — Постанова № 1070).

Прийнята Постанова № 1070 чітко врегульовує строки, на які розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зможуть встановлювати попередню оплату (аванс). Тож у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг аванс можна передбачати на строк:

 1. у разі закупівлі за поточними видатками — не більше 3 місяців;
 2. у разі закупівлі за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань — не більше 12 місяців;
 3. у разі закупівлі за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; у разі закупівлі для забезпечення національної безпеки та оборони держави та для забезпечення участі України в міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах — не більше 24 місяців.

У Постанові № 1070 зазначено, що попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами відбувається в результаті спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їхнє ім’я в органах Державної казначейської служби в установленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

Додатково розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів рекомендовано укладати договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства та зважаючи на таке: 

 1. нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів;
 2. повернення після закінчення строку, визначеного в договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, постачальниками невикористаних сум попередньої оплати та застосовування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів;
 3. спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їхнє ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

На головного розпорядника бюджетних коштів (далі — головні розпорядники) покладено функції щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, які порушили умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти. 

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу (далі — Кодекс) головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їхніх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження в результаті встановлення бюджетних призначень.

Також, згідно з Постановою № 1070, головні розпорядники повинні забезпечувати ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Кодексу та  визначають: 

 1. розмір та строк попередньої оплати в межах строків, визначених у постанові; 
 2. кількість платежів з попередньої оплати;
 3. положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачено поставити, виконати й надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду.

Прийняті рішення щодо вище наведеного обґрунтовуються, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Звертаємо увагу на те, що, згідно з Постановою № 1070*, Державній аудиторській службі надано право під час здійснення заходів державного фінансового контролю (у тому числі моніторингу закупівель) перевіряти дотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів законодавства щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. 

Наказом Міністерства економіки розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 затверджено форми документів у сфері публічних закупівель, якими затверджено обов’язкові поля, які заповнюють замовники в результаті внесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У деяких формах передбачено, що замовник зобов’язаний оприлюднювати інформацію про умови оплати та порядок здійснення розрахунків, яка надалі доступна для загального перегляду в ProZorro, а саме в таких формах, як:

 1. форма оголошення про проведення конкурентного діалогу;
 2. форма оголошення про проведення відкритих торгів;
 3. форма звіту про виконання договору про закупівлю;
 4. форма повідомлення про намір укласти договір;
 5. форма повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури;
 6. форма звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Тож замовникам потрібно бути обачними при проведенні процедур закупівлі та встановлювати розміри, строк та інші умови попередньої оплати, зважаючи на Постанову № 1070.

Розрахунки з попередньої оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти, бюджетні зобов’язання за якими взято на облік у Державній казначейській службі до набрання чинності Постановою № 1070, можуть бути здійснювані до повного виконання таких договорів.

* Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1025 утворено Офіс фінансового контролю як інспекцію, що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, реорганізувавши Державну аудиторську службу в результаті перетворення. Наразі (станом на 28.01.2020) відбувається процедура реорганізації Держаудитслужби.

Дата публікації: 14.02.2020